electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- פרויקט מחשב לכל ילד באפריקה
- ועידת קופנהאגן לאקלים
- חשמל סולארי בבסיסי צה"ל?
- יתרונות אנרגיה סולארית בארץ
- מכשירי חשמל ירוקים בביתך!
- פוטנציאל הרווח בחשמל ירוק
- ארגון מגמה ירוקה


חברת Smart Solar - מערכות אנרגיה סולארית

smart solar חשמל סולאריSmart Solar היא חברת הבת של קבוצת א.ל חכם, שהיא מהחברות הגדול והוותיקות בארץ העוסקות בתחומי בנייה, בנייה ירוקה, אנרגיה סולארית וניהול פרוייקטים.

Smart Solar  הוקמה במטרה להוביל שינוי תפיסתי וקונקרטי בארץ ובעולם בכל הנוגע לאנרגיה ירוקה באמצעות יישום מערכת פוטו וולטאית.

החברה מחויבת לרוח הדברים המנחים את אג'נדת אמנת טוקיו הבינלאומית השואפת לשינוי האקלים בכדור הארץ וטיפול מיידי בתהליך ההתחממות הגלובאלית.

החברה מאמינה כי באמצעות שימוש במערכות חשמל ירוק, נשפר את חיינו למען הדורות הבאים.

מערכות אנרגיה סולארית

החברה מציעה שני סוגי מערכות:

•    מערכת מחוברת רשת.
•    מערכת עצמאית.

מערכת מחוברת רשת נועדה לשימוש מקומי וניתן להפיקה ברמה הפרטית או המסחרית.

המערכת מייצרת חשמל מאנרגיית השמש אך גם מחוברת לרשת החשמל הרגילה. בצורה זו, עודפי החשמל המיוצר על ידי השמש מוסבים לרשת החשמל הכללית.

בזמן עננות, גשם או חושך, יכול הצרכן להשתמש ברשת החשמל הרגילה.

מערכת עצמאית גם כן מפיקה חשמל מאור השמש אולם היא איננה מעבירה עודפים לרשת חשמל רגילה ואינה מחוברת לשום רשת.

המערכת אוגרת את החשמל העודף במצברים על מנת שהצרכן יוכל להמשיך ולהשתמש במערכת הסולארית גם בלילה וגם בזמן עננות או גשם.

למכור חשמל סולארי

בחודש יולי 2008 אישרה הממשלה את חוק החשמל החדש - תקנה לפיה ניתן לייצר חשמל מאנרגיה סולארית ובתמורה יקבלו מתקיני המערכת תשלום חודשי קבוע.

למעשה, חברת החשמל קונה את החשמל הסולארי מהצרכן ואף מאפשרת לו להשתמש בחשמל הרגיל בזמן שהמערכת אינה יעילה כמו בלילה או בחורף.

בעשותה כן, מעודדת הממשלה שימוש באנרגיה שאינה מזהמת את הסביבה. התשלומים מחברת החשמל עוזרים לממן את עלות המערכת הסולארית.

מימון

חברת Smart Solar השכילה להבין כי בלי מקורות מימון אין ביכולתם של הצרכנים לרכוש מערכות, ועל כן היא מעודדת הלוואות של בנקים לרכישת מערכת סולארית.

כיום, במספר בנקים יש מחלקה מיוחדת העוסקת במתן פתרונות מימון לפרטיים ועסקים המעוניינים לעבור למערכת סולארית.

החברה, מצדה, מלווה את הלקוח החל מבקשת המימון ועד קבלת המימון, התקנת המערכת, פריסה לתשלומים נוחים ועלות אחזקה שוטפת.

איכות החומרים

כחלק מתפיסת האיכות והשירות של החברה, נוסעים עובדיה בכל שנה לח"ול על מנת להעדכן בחידושים ובחומרים המרכיבים מערכת אנרגיה סולארית.

החברה מציעה מגוון של אפשרויות להתקנת המערכת, מגוון של חומרים מהם עשויים פאנלים סולאריים ומגוון מוצרים נלווים העוזרים לנתב את החשמל הסלולארי ולפזרו בצורה שווה לאורך כל היום.

כמו כן, מעמידה החברה מחלקת שירות מיוחדת המלווה כל פרוייקט מתחילתו ועד סופו, נותנת ייעוץ ומענה לכל בעיית תחזוקה או מימון.

חברת Smart Solar מביטה אל העתיד בתקווה. בכל שנה עוד ועוד צרכנים ועסקים מצטרפים לגישה הירוקה ומעדיפים מערכות ירוקות וסולאריות על פני חשמל רגיל ומזהם.

פרוייקטים של בינה ירוקה, מכונית סולארית והקמת עוד ועוד חברות סולאריות בישראל ובעולם מוסיפים לרקום עור וגידים.

מתעניינים במערכות סולאריות? קראו עוד על: