electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- חוק החשמל החדש
- ועידת קופנהאגן לאקלים
- איך מייצרים חשמל סולארי?
- מערכת סולארית לארגונים
- חוות סולאריות בישראל
- שלבי הקמת מערכת סולארית
- אנרגיה של גאות ושפל


עמותת Habitat for Humanity

עמותת habitat for humanity פועלת כבר משנת 1976, מזה כשלושים וחמש שנה, במטרה להעניק למשפחות הזקוקות לכך פתרונות דיור.

העמותה פועלת בכל העולם באמצעות תרומות ומתנדבים. נכון להיום, העמותה בנתה יותר מ-350 אלף בתים הנותנים מקלט ליותר מ1.75 מיליון אנשים הזקוקים לכך.

איך פועלת העמותה?

העמותה חורטת על דגלה שיתוף פעולה מלא מצד המתנדבים ומצד מקבלי הבתים. אין העמותה מחלקת את הבתים לנזקקים סתם כך, אלא דורשת תמורה. התמורה יכולה להתבטא בכסף, בסכומים הוגנים ביותר, בהלוואת בתנאים נוחים ביותר וללא מטרות רווח.

כמו כן, התמורה לבתים יכולה להתבטא בשעות עבודה של בעלי הבתים עצמם. שתי אפשרויות התמורה הללו נועדו לשמר את מעגל הנתינה שבו דוגלת העמותה לצורך בניה עתידית של בתים נוספים, כך שכל מי שקיבל בעבר יוכל לתת בעתיד.

בנוסף, העמותה מופעלת על ידי מתנדבים מכל העולם, הבונים את הבתים מחומרים שקיבלו בתרומה ומכספי תרומות כלליים.

כל משפחה שרואה בעצמה כנזקקת לפתרון דיור יכולה להגיש בקשה לסניף המקומי של habitat for humanity.

הסניף המקומי בוחר במשפחות הראויות לפי הנכונות להשתתף בפרויקט, לפי מידת הצורך של המשפחה וללא כל אפליה של דת, גזע ומין.

בניה ירוקה בטכנולוגיות חדשניות

habitat for humanity בונה את הבתים שלה בטכנולוגיות חדשניות המשתלבות עם הטבע והסביבה ונחשבות לטכנולוגיות של בניה ירוקה.

טכנולוגיות הבניה הירוקה בהן משתמשת העמותה לבנית הבתים מביאות לידי חסכון בחשמל ומים, ניצול טבעי של אור השמש, מיחזור יעיל ונכון של פסולת ופליטה מוקטנת של חומרים רעילים לאוויר.

חסכון בחשמל

העמותה משלבת בניה בעיצוב המתחשב בכיווני התאורה הטבעיים ובכך מאפשרת צריכה מוקטנת של חשמל.

בנוסף, בחלק מבתי העמותה מותקנות ערכות יצירת חשמל סולארי באמצעות התקנת פאנלים סולאריים לניצול יעיל של אנרגיה סולארית מהשמש. הפקת חשמל באמצעות קולטנים סולריים יעילה לאורך זמן, חוסכת כסף ויוצרת חשמל נקי ולא מזהם.

מיחזור

habitat for humanity רואה במיחזור ושמירה על איכות הסביבה כמטרה עיקרית המתלווה לבניה הירוקה של בתי הנזקקים.

המיחזור מתחיל כבר בשלב התכנון. לטענת העמותה בתים קטנים יותר, המותאמים לצרכי המשפחה, הם יקרים פחות ומביאים לידי צריכה מוקטנת של חומרי בניה וכך לניצול מירבי של המשאבים.

בנוסף לשלב התכנון, בשלבי הבניה השונים שאריות הבניה נאספות על ידי המתנדבים לצורך מחזור ושימוש מחדש.

חלק מהחומרים נמכרים בחנויות ה"שימוש מחדש" של העמותה הסמוכות לסניפים המקומיים של העמותה. העמותה מחנכת את בעלי הבתים למחזור של החומרים השונים ומפעילה מתקני מחזור בסביבות הבתים.

חומרים בריאים

הבניה של העמותה נעשית בחומרים "בריאים" המוכחים על ידי מחקרים כחומרים שאינם פולטים חומרים מסוכנים לחלל כשאר חומרי הבניה הנפוצים בעולם הבניה כיום.

ההקפדה על חומרי הבניה הידידותיים לסביבה גורמת לפליטה כללית מופחתת של גזים וחומרים רעילים של הבתים.

קיראו על: טורבינות רוח