electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- חינוך ולמידה על חשמל ירוק
- מערכות סולאריות לארגונים
- חוק החשמל החדש
- יצור של חשמל סולארי
- מהי אנרגיה תרמו-סולארית?
- אלו מכשירים ירוקים קיימים?
- פרוייקט מחשב נייד לכל ילד


תקן לבנייה ירוקה של מכון התקנים הישראלי

התקן הישראלי לבנייה ירוקה הינו סימן היכר הניתן על ידי מכון התקנים הישראלי לקבלנים, מהנדסים ואדריכלים העומדים בכל תנאי החוק לבנייה ירוקה שהושק בשנת 2005 לאחר לחצים רבים של המשרד להגנת הסביבה והארגונים הירוקים.

החוק יצא על מנת לגרום למודעות אקולוגית סביבתית בתחום הבנייה בארץ ומגדיר קריטריונים קבועים בהם יש לעמוד על מנת לקבל את התקן.

בניין העומד בכל הקריטריונים, נחשב על פי מכון התקנים הישראלי כ"בניין ירוק", כלומר - בניין ידידותי לסביבה, שמשתלב באופן טבעי עם הסביבה בה נבנה ותפעולו מאפשר חסכון בחשמל ומים.

קריטריונים לבנייה ירוקה

בנייה ירוקה שמה דגש על מספר קריטריונים סביבתיים, שהתקן מחייב עמידה בהם, כאשר בנוסף קיימת חובת ההוכחה על ניצול פוחת של משאבים, כמו חשמל ומים.

בנייה ירוקה נבחנת על פי קריטריונים של מים, חשמל ירוק, אנרגיה ירוקה, טיפול בפסולת, זיהום סביבתי, רעש, חומרי בניין, תחבורה, ניצול קרקע יעיל, טיפול בשפכים ועוד.

יתרונות בניין שנבנה בבנייה ירוקה

בניין שעמד בכל הקריטריונים המוגדרים בחוק יחסוך כשליש מצריכת האנרגיה של בניין רגיל ויגרום לשימוש של כחצי כמות המים שבניין אחר גורם לשימושו.

כחמישית מהפסולת הנוצרת בבניין ירוק תמוחזר ופליטת הגזים המסוכנים לשכבת האוזון שמצבה מדרדר ממילא תיקטן בשליש.

בנוסף, רווח כספי העולה כתוצאה מבניין ירוק הוא משמעותי. סיכויי המכירה ועליית שוויו של הנכס יגדלו בצורה ניכרת עם השנים בעיקר בזכות החיסכון בהוצאות ובבריאות.

בדיקת תשואות של נכסים העומדים בקריטריונים לבנייה ירוקה העלתה כי קיימת תשואה של 5.6% בשנה לדירות ועסקים שנבנו בבנייה ירוקה. 

שלבים בקבלת תו התקן

מי שמעוניין בקבלת תו תקן ממכון התקנים לבניין ירוק צריך לעבור תהליך של חמישה שלבים על מנת לקבל את תו התקן המיוחל:

 • הגשת טופס בקשה לקבלת היתר.
   
 • אישור או תשלום של הצעת המחיר שניתנה על ידי מכון התקנים לקבלת התקן.
   
 • מסירת מסמכים רלונטיים ותיק ריכוז הצהרות.
   
 • תיאום של שני ביקורים בשטחי הבנייה לצורך ביקורם של נציגי מכון התקנים.
   
 • הגשת המסמכים הרלוונטיים לאחר תהליך הבנייה.

בכל השלבים הללו מכון התקנים הישראלי עורך את הבחינות הרלונטיות לפי הקטגוריות השונות במכון התקנים עצמו, ולאחר אישור של הדוחו"ת הסופיים על ידי מנהלת התו הירוק, יקבל מבקש תו התקן תעודה המעידה על עמידה בתקן הישראלי לבנייה ירוקה.

כיצד בונים בניין ירוק?

על מנת לבודד את פנים הבניין מהאקלים השורר בחוץ, בנייה ירוקה שמה דגש על בידוד טרמי של הבניין מסביבתו החיצונית. בנוסף, חלונות ופתחים הממוקמים בבניין בצורה נכונה יקטינו את הצורך בתאורה במשך היום.

בנייה ירוקה תיעשה מחומרים ידידותיים לסביבה שלא פולטים חומרים המגבירים את אפקט החממה וכך שומרים על איכות הסביבה.

במתקני המים הממוקמים בבניין יותקנו מתקנים חכמים החוסכים במים ויקטינו באופן טבעי את השימוש במים בבניין.

בארץ קיימים מספר מומחים בעלי ניסיון בבנייה ירוקה של בתי מגורים אשר מתמחים בתחומי הנדסת סביבה וכן עסקים שאת שירותיהם ניתן לשכור על מנת להבטיח בנייה ירוקה על פי החוק.