electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגיה סולארית בישראל
- הכל מתחיל בחינוך!
- השוואת טכנולוגיות סולאריות
- איך מתקינים בבית?
- מסקנות ועידת קופנהגן לאקלים
- גם בארגונים ומפעלים!
- איך מפיקים אנרגית שמש?


השוק הסולארי בצמיחה כלכלית

במשך מאות השנים האחרונות עיקר הפקת האנרגיה התבססה על שריפת דלקים מאובנים, כלומר דלקים אורגניים שנוצרו במשך מיליוני שנים, דוגמת פחם ונפט.

הצורך העולה

שיטת הפקת אנרגיה זו הובילה לשתי בעיות מהותיות: הבעיה הראשונה נוגעת לגזים הנפלטים בתהליך הפקת האנרגיה, הגורמים לזיהום סביבתי קשה ואף משפעים על האקלים הגלובאלי.

הבעיה השנייה נובעת מן העובדה כי קצב ניצול הדלקים גדול הרבה יותר מקצב התחדשותם שהוא כמעט אפסי.

לפיכך, מומחים מערכים כי דלקים אלו יגמרו בתוך עשרות עד מאות השנים הבאות.

מתוך מודעות לשתי הבעיות הללו ניתנת בשנים האחרונות חשיבות עליונה לפיתוחן ויישומן של שיטות הפקת אנרגיה מתחדשת.

יתר על כן, למדינת ישראל יש אינטרס מיוחד למעבר להפקת אנרגיה מתחדשת בשל החשיבות הגדולה של השתחררות מתלות בנפט במצב הפוליטי הנקיים.

בין השיטות המובילות להפקת אנרגיה מתחדשת ניתן למנות הפקת אנרגיה סולארית, אנרגיה הידראולית וכן אנרגית רוח.

באופן טבעי, השיטה הסולארית, המתבססת על הפקת אנרגיה חשמלית בעזרת ניצול של אנרגיית השמש, היא הרלוונטית ביותר עבור מדינת ישראל, המקבלת מעל 200 ימי שמש בממוצע בשנה ברוב אזורי הארץ, ומחזיקה בשטחי מדבר גדולים ובלתי מיושבים המתאימים להקמת חוות סולאריות.

שיטה זו מספקת פיתרון לשתי הבעיות העיקריות של הפקת אנרגיה משריפת דלקים מאובנים וכן משחררת מן התלות בנפט לצורך הפקת אנרגיה חשמלית.

השוק הסולארי בצמיחה!

בשל המצב המתואר השוק הסולארי העולמי בכלל והישראלי בפרט, נחשב לשוק "חם". הדבר מתבטא בהשקעות רבות ובפעילות כלכלית ומדעית ענפה שיהפכו שיטה זו לכדאית ולנפוצה יותר.

גם השלטון בישראל מכיר במצב הזה ומאמץ גישה הפועלת לעידוד פיתוח ויישום טכנולוגיות סולאריות.

הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בחוק שאושר בשנה שעברה לפיו אנשים פרטיים רשאים להתקין בבתיהם מערכת הפקת חשמל סולארית ואף למכור את עודפי החשמל לחברת החשמל.

החלטה משמעותית נוספת בתחום הינה הנחיה של שר התשתיות משנת 2007 להקים תחנת כוח סולארית בנגב בה יהיו מעורבים קבלנים רבים, ישראלים ובינלאומיים.

לאור גישה זו קמו חברות רבות העוסקות בפיתוח, ייצור והתקנה של מערכות להפקת אנרגיה סולארית, וכן חברות יעוץ וקבוצות השקעה ויזמות בתחום.

כמו כן, חברות אנרגיה ותיקות ותאגידים גדולים ומוכרים החלו לעסוק בתחום זה. בין היתר ניתן למנות חברות כמו שיכון ובינוי, פז ואמישרגז.

בנוסף לכך, תאגידים בינלאומיים גדולים פועלים בתחום הסולארי בישראל ומזרימים כספים למחקר, פיתוח ויישום ובינהם ניתן למנות את Duetech Beres, Solartechnics, וכן KWP-solar.

ניתן לראות, אם כן, שהשקעה בשוק הסולארי הינה השקעה כדאית אשר מובטח כי תניב רווחים יפים בטווח הארוך, שכן זהו תחום המתרחב באופן מואץ.

בשוק זה ניתן להשקיע במגוון אפיקים ובכל קנה מידה החל מהתקנה של מערכת ביתית להפקת אנרגיה סולארית, קניית מניות של חברות סולאריות העוסקת בתחום או השקעה באחת מקרנות ההשתלמות הרבות המשקיעות בשוק זה.