electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגיה מתחדשת
- חברות סולאריות
- אודות חסכון בחשמל
- חלף עם הרוח?
- מטען סולארי
- בניה ירוקה
- השוואת טכנולוגיות סולאריות


רשת סולארית

מהי רשת חשמל סולארית?

מערכות סולאריות אשר מחוברות לרשת החשמל הארצית הן מערכות סולאריות מחוברות רשת, ומהוות רשת סולארית.

ההבדלים הקיימים בין רשתות החשמל הסולאריות השונות באות לידי ביטוי בעיקר במטרות אשר עבורן מייצרת המערכת הסולארית מחוברת הרשת את החשמל אותו היא מפיקה, בין אם היא מייצרת חשמל ירוק עבור הצרכן הביתי, ואת עודפיה למטרות רווח, ובין אם היא מייצרת למטרות רווח נטו כאקט מסחרי.

מערכת חשמל סולארי מסחרית מחוברת רשת

בעלי קרקעות או שטחים כאלו או אחרים אשר בבעלותם, יכולים לזהות את הפוטנציאל הגלום בהקמת מערכת סולארית על גבי הקרקע, כמערכת מסחרית  של יצור חשמל ומכירתו.

כמו כן, ועדי בתים, בתים משותפים או כל בניין אשר ניתן להגיע להסכמים עם דייריו, יכול לנצל את הפוטנציאל הגלום בשטח הגג לייצור חשמל.

מדינת ישראל, כחלק מעידוד השימוש במערכות סולאריות ובמלחמתה בזיהום האוויר הנגרם כתוצאה מזיקוק החומרים הקונבנציונאליים לייצור החשמל חוקקה תקנות חדשות בחוק החשמל.

התקנות קובעות כי אספקת חשמל על ידי מערכת סולארית אל רשת החשמל תתוגמל בתעריף גבוה במיוחד אשר עומד נכון לימים אלו על סכום של 2.04 שקלים עבור קוט"ש אחד, לעומת 0.50 שקלים אותו אנו משלמים כצרכנים של חברת החשמל.

ניצול שטחים, קרקעות או גגות לטובת הקמה של מערכת מודולים סולאריים לייצור חשמל ואספקתו אל חברת החשמל למטרות רווח היא השקעה בטוחה, בעלת תשואה גבוהה, כאשר את ההכנסות מייצור החשמל ניתן לממש ככספים או כזיכויים מחשבון החשמל.

מי יכול להקים מערכת סולארית מחוברת רשת למטרות רווח?

למעשה, כל מי שיש ברשותו ובבעלותו שטחים או קרקעות או גגות ואשר הוא מורשה להתקין על גביהם מערכות מודולים סולאריים. בתי עסק, שטחים השייכים לקיבוצים ברחבי הארץ, בעלי משקים במושבים השונים, המוסדות הממשלתיים, אפילו בתי ספר גנים ומועדונים, בתי חולים ועוד.

ההשקעה במערכת הסולארית מבטיחה את החזרתה בתוך מקסימום זמן של עשר שנים לכל היותר, כאשר במקרים בהם השטח בו מותקנת מערכת סולארית מרובת מודולים אשר מייצרת כמויות חשמל גדולות, החזרת ההשקעה הוא מהיר יותר.

מערכת חשמל סולארי ביתית מחוברת רשת

האמור לעיל, מתאים לבעלי קרקעות או שטחים אשר ברצונם לנצל את אותם שטחים למטרות רווח כספי מהמערכת הסולארית המחוברת לרשת החשמל הארצית.

אך האם גם המשתמש הביתי יוכל להרוויח כסף מהמערכת המותקנת אצלו? התשובה היא חד משמעית, כן.

אדם אשר יש ברשותו בית צמוד קרקע, ויש באפשרותו להתקין על גג ביתו מערכת קולטים סולארית אשר תתפרש על פני לא פחות מעשרה מטרים רבועים, יוכל לקבל את החשמל עבור צריכתו הביתית מהמערכת הסולארית.

הרווח מתחיל למעשה כבר כאן, כשחשבון החשמל נעלם, ומתחיל לכסות עבורנו את ההשקעה במערכת הסולארית אשר הותקנה על גג הבית.

משטח קולטים סולאריים של עשרה מטרים רבועים יכול לשמש משפחה ממוצעת בלי בעיה, ובמידה ויש צורך, המערכת תדע לנתב את עצמה בין ניצול החשמל המגיע מהקולטים אל החשמל מרשת החשמל הארצית.

כמובן, כי אין מניעה, במידה וקיימת האפשרות כמובן, להתקין מערכת קולטים גדולה יותר! קולטים המותקנים על גבי משטח של עשרה מטרים רבועים מספקים חשמל בתפוקה של 1 Kwp,וככל שנגדיל את משטח הקולטים, כך כמובן נגדיל את תפוקת החשמל.

מי יכול להתקין מערכת סולארית מחוברת רשת על גג ביתו?

כל בעל בית בישראל, או ועד בית המייצג דיירים בבניין רשאים ואף מעודדים על ידי המדינה להתקין מערכת סולארית על הגג.

מערכות סולאריות יספקו חשמל נקי ולא מזהם עבור הדיירים בבניין או בבית הפרטי, אינם זקוקים לטיפול או לתחזוקה חודשית כל שהיא למעט ניקוי אחת למספר חודשים.

כמו כן, היא משתלבת על פני גגות שטוחים או גגות רעפים מבלי לפגוע בקונסטרוקציית הגג או ברעפים, אמינה לאורך שנים ובעיקר, השקעה בטוחה לטווח ארוך ובהחזרה בטוחה.