electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- דרכי יצור של חשמל סולרי
- אנרגיה מתחדשת
- אנרגיה סולרית בישראל
- אנרגית מים
- יתרונות באנרגיה סולרית
- תיקון לחוק החשמל
- מערכות סולאריות לארגונים


רווח כספי

חשמל רגיל - גם יקר וגם מזהם

המטרה מאחורי השימוש באנרגיה ירוקה היא, בראש ובראשונה, לצמצם את הזיהום ואת הפגיעה בסביבה ולאפשר חיים נוחים ובריאים יותר לנו, לילדינו וגם לדורות הבאים.

אנרגיה ירוקה מבוססת על ניצול משאבי טבע בלתי מתכלים, כדוגמת אור, חום וזרימת המים בכדי להפיק אנרגיה חלופית ולצמצם את השימוש באנרגיה מזהמת הפוגעת בסביבה.

תהליך ייצור החשמל בישראל כולל היום שימוש בטכנולוגיות מזהמות שונות הפוגעות בסביבה ובבני האדם. בתחנות הכוח של חברת החשמל נהוג עדיין להשתמש בטורבינות פחם. השימוש בטכנולוגיה של יצירת קיטור באמצעות שרפת פחם היא אחת משיטות הפקת החשמל המזהמות ביותר הקיימות, ובמהלכה נפלטת אל האטמוספרה כמות אדירה של גזים רעלים, חלקיקי אבק וחלקיקי נשורת רעילה ומסרטנת.

גם השימוש בגז לצורך הפקת חשמל איננו ידידותי לסביבה וכרוך בשחרור חומרים רעילים רבים לאטמוספרה. ולבסוף, לפי הערכות הקיימות תוך פחות מ-40 שנה צפויים מאגרי האנרגיה המתכלה להיעלם לחלוטין.

להפחית את הוצאות החשמל

בשנים האחרונות מתקשה מאוד חברת החשמל לעמוד בדרישת השוק ובעומסים הכבדים, בשל יכולת הפקת חשמל מוגבלת. כמות צרכני החשמל גודלת ובאותה מידה גודלת גם הצריכה הממוצעת לנפש, ובימים חמים מאוד או קרים מאוד מתרחשות תקלות שונות ואי סדירות באספקת החשמל.

מדי חודש מוציאה משפחה ממוצעת מאות ואפילו אלפי שקלים על חשמל בלבד, והוצאות החשמל בעסקים שונים הן אף גבוהות יותר. מערכת חשמל סולארית עצמאית מפחיתה את הוצאות החשמל בעשרות אחוזים. בנוסף לכך, קרינת השמש הזורחת יכולה גם לייצר הכנסה כספית נוספת שעשויה להסתכם במהלך הזמן באלפי שקלים לשנה.

לפי חוק החשמל החדש מחויבת חברת החשמל לקנות חשמל עודף שמיוצר על ידי צרכנים פרטיים בתעריף מרבי. התשלום של חברת החשמל על עודפי החשמל מכסה את עלויות המערכת והאנרגיה ואף יוצר רווח כלכלי אמיתי.

אנרגיה סולארית: כלכלה נכונה וחלופה זולה

היום מבינים יותר ויותר בכל רחבי העולם, כי המעבר לשימוש באנרגיה ירוקה בעסקים, כמו גם בבתים פרטיים, הוא יעיל וחיובי יותר, הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית. לעומת המגבלות הקיימות בשימוש באנרגיה מתכלה, השימוש באנרגיה סולארית הוא זמין, יעיל ואף משתלם יותר מבחינה כספית.

במדינת ישראל ישנם יותר מ-300 ימי שמש במהלך כל שנה. את קרני השמש הזמינה ואת הגגות ניתן לנצל כדי להפיק אנרגיה חשמלית לשימוש העסק או הבית ללא תלות בחברת החשמל וללא הפסקות החשמל בימים של צריכה מוגברת.

קולטי שמש קטנים ומערכות הפקת חשמל פרטיות מאפשרות לבעליהן ליהנות מחשמל כמעט ללא כל עלות כספית ואף למכור את יתרת החשמל שהצטברה לחברת החשמל תמורת סכום כספי מכובד.
 
השימוש באנרגיה חלופית הוא זול יותר למשתמש הקצה וגם רווחי ביותר למדינה. מניתוחים כלכלים שונים עולה, כי הרווח הנקי של המדינה מהשקעה באנרגיה ירוקה, כדוגמת אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח או כל אנרגיה חלופית אחרת, עשוי להגיע למיליארד ש"ח לשנה.

שימוש זה אף מהווה בסיס להכנסה נוספת במשק וליצירת מקומות עבודה חדשים, וחושב מכול, הוא הופך את סביבת החיים של כולנו לנקייה ובריאה יותר.

עוד סיבה לכך שמשתלם לעבור לחשמל סולארי:
חשמל סולארי בצל