electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- חוק החשמל החדש
- על מכונית חשמלית שמעתם?
- ילדים וחסכון בחשמל
- שיטות ייצור חשמל נקי
- חוות סולאריות בישראל
- אנרגיה של גאות ושפל
- ועידת קופנהאגן לאקלים


מערכת סולארית משולבת עם רשת החשמל - שילוב מנצח

חשיבות רבה נודעה בשנים האחרונות ליצירת אנרגיה וחשמל ממקורות חלופיים. מלבד המשאבים ההולכים ונגמרים, הנזק הבלתי הפיך לסביבה והתלות בגורמים חיצוניים - הפקת חשמל ממקורות חלופיים יותר זולה ויותר משתלמת בטווח הארוך.

נראה שיש תמימות דעים בין ועדות האקדמיה לועדות הממשלה בדבר העידוד לשימוש במערכות סולאריות להפקת חשמל, בהעדפתן אנרגיה סולארית על מקורות אנרגיה אחרים כמו אנרגית מים או אוויר.

אכן, בשנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים להגדלת המכסות, עידוד תעשיינים ופתיחת אופק חדש לתחום בישראל.

במדינת ישראל אין הפרדה בין המחקר לבין התעשייה. כמות האוכלוסייה הקטנה אינה מאפשרת את התהליך הארוך. ברגע שנוצר צורך, מגיע גם הפיתרון. כך גם בנוגע להפקת חשמל ירוק. הצורך קיים, ויש מי שיענה עליו.

חברת החשמל משלבת מערכות ירוקות

תחילת דרכו של החשמל הירוק התאפיינה בהפרדה מוחלטת ממערכת החשמל הרגיל.

חשמל סולארי הותקן במסגרת מערכות חשמל סולארי למושבים חקלאיים מרוחקים, על גבי רפתות וחממות, כלומר החשמל הסולארי נתן פתרונות מקומיים בלבד.

הדבר בלט במיוחד בכל מה שנוגע למערכות סולאריות ביתיות. בגלל שרוב מדינת ישראל מחוברת לרשת חשמל מרכזית, רק ישובים חריגים במיוחד או בעלי ממון רב יכלו ליהנות מחשמל ירוק המופק מאור השמש.

התקדמויות בנושא חשמל סולארי

השינוי הגיע בעקבות לחץ של צרכנים. הביקוש לחשמל ירוק עלה והיבואנים של המערכות ביקשו למצוא פתרון שיאפשר לכל אחד לרכוש מערכת כזו מבלי לשלם סכום מופקע ולא הגיוני.

חברת החשמל היא הגוף המרכזי המספק חשמל לכל בית בישראל, לכן היה ברור כי התקדמות מהותית בנושא החשמל הירוק יעבור רק דרך הפריזמה של חברת החשמל.

התוצאה היא שילוב בין חשמל רגיל וחשמל סולארי, המאפשר חיסכון בעלויות החשמל, כפי שניתן לראות היום במקומות רבים בארץ.

מערכות מחוברות רשת

מערכות חשמל סולאריות המחוברות לרשת החשמל נקראות "מערכות מחוברות רשת." מערכות אלה נפוצות בעיקר בערים הגדולות ובישובי הפריפריה הקרובה.

מערכות חשמל סולארי לבית מותקנת על גג הבית, על החממה, על משטח ישר או על גג הרעפים וממיר מיוחד מעביר את החשמל הירוק אל הרשת של חברת החשמל, שמצידה מזכה את בעל המערכת.

נשמע מסובך? ממש לא. מדובר במתקן קטן שעושה את הפעולה. בנוסף, בגלל התעריפים השונים של סוגי החשמל, ישנו מכשיר המודד את החשמל הסולארי ומכשיר נוסף המודד את החשמל הרגיל.

מיותר לציין כי ניתן להחליף ביניהם בכל עת.

עצם האפשרות לשלב בין המערכות הוא החידוש והתמריץ שהחשמל הירוק היה צריך. אין צורך יותר בפרוצדורה מורכבת של הפרדה בין שתי המערכות, כיום ניתן ליהנות משני העולמות בהתקנה אחת, פשוטה ויעילה.

כמובן, חברת החשמל עדיין מפקחת וממדרת את מכסות הייצור של החשמל הסולארי משום שהבדלי התעריפים שעדיין קיימים, אך כל זאת אינו מונע מהרכבת מערכת סולארית משולבת בחשמל רגיל.

כך או כך, העתיד ילך לכיוון פיחות בחשמל רגיל ועליה בשימוש בחשמל סולארי.