electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגית רוח
- ייצור חשמל סולארי
- אנרגיה סולרית בישראל
- טכנולוגיות סולאריות שונות
- חסכון בחשמל
- חוק החשמל החדש
- רווח כספי מיצור חשמל


מערכות סולאריות למפעלים ובתי עסק

מגזרים עסקיים צורכים כמויות חשמל גדולות ומזהמים את הסביבה

המגזרים העסקיים, ובכללן העיקרי מפעלי התעשייה השונים, הם מצרכני החשמל הגדולים ביותר במדינת ישראל ובעולם. השימוש בחשמל המופק בדרכים הקונבנציונאליות, הוא אחד הגורמים המרכזיים לזיהום האוויר ולהגדלת השפעותיו של אפקט החממה.

במסגרת ועדת קיאוטו, התחייבו מדינות העולם לצמצם את כמות גזי החממה הנפלטים אל האטמוספרה בדרכים רבות, ביניהן - הקטנת צריכת החשמל המופק מדלקי המאובנים. אחת הדרכים שהמדינות ובכללן מדינת ישראל מעודדות, היא התקנת מערכת סולארית בבתי העסק והמפעלים, כפתרון חלופי לאספקת החשמל מרשת החשמל הארצית, כגיבוי, או כחלופה חלקית.

מערכי קולטים פוטו ואלטאיים – אספקת חשמל למפעלים ולמבני תעשייה

על מנת לספק חשמל אשר יספיק לתפעול משק בית בודד במדינתנו, יש צורך בהספק ממוצע של כ-1 kwp. בכדי לספק כמות חשמל כזו על ידי הקמת מערכת חשמל סולארית, יש צורך בהתקנת קולטים על פני שטח של לא פחות מעשרה מטרים רבועים.

על מנת לספק חשמל סולארי למפעל תעשייתי, אשר צריכת החשמל שלו עומדת על כמות הגדולה לפחות פי עשרה מהצריכה במשק הביתי, יש צורך לבנות מערך של קולטים סולאריים פוטו ואלטאיים, המשתרע על פני לא פחות ממאה וחמישים מטרים רבועים.

מתקני הפלדה המשמשים את חברות ההתקנה למערכות הסולאריות הפוטו וולטאיות, בנויים בזווית של 30 מעלות על מנת לקלוט קרני שמש מרביות במהלך שעות היום. התקנת המערך הפוטו וולטאי על גבי מבנים של גגות המפעלים או מבנים תעשייתיים אחרים, מתאפשרת בהתאם לגודל הגג ולמבנהו.

התנאים האידיאליים אם כן, הם לבתי עסק ומפעלים בעלי שטח גג שטוח, הנפרש על פני שטח של כמאה עד מאה וחמישים מטרים רבועים. זאת בכדי לספק את כמות החשמל הנדרשת לתפקוד תקין ויעיל של המפעל, וללא תלות ברשת החשמל הארצית.

מערכת חשמל סולארית כמערכת גיבוי לרשת החשמל

השימוש במערכת חשמל סולארית כמערכת גיבוי הוא נכון וחכם. מערכות הגיבוי למערכות החשמל הקיימות כיום הן בדרך כלל גנראטורים למיניהם, המופעלים על בסיס הדלקים השונים. במרבית המקרים, גנראטורים אלו מסוגלים לתת מענה קצר טווח כאשר מדובר בנפח קטן של מכל דלק, או שהם זקוקים לשטח גדול במקרה האחר. בכל מקרה, מכל דלק גדול או קטן, שניהם מזהמים ושניהם מרעישים להחריד.

מסיבה זו, התקנת מערכת חשמל סולארית פוטו וולטאית, עם כמות קולטים קטנה המתאימה לגיבוי לו אתם נדרשים - היא הפתרון האידיאלי. בכל מקום שבו יש צורך בגיבוי למערכת החשמל ובאספקת חשמל מהימנה ובלתי תלויה (במפעל, בית העסק, במשרדים, בבתי חולים ואפילו בבית) התקנה של מערכת סולארית יכולה להועיל.

מערכות החשמל הסולאריות המותקנות היום, מתקדמות מאוד מבחינה טכנולוגית ויכולות לספק את צרכיהם של המפעלים ובתי העסק הזקוקים לגיבוי מערכת החשמל. גיבוי זה נעשה באמצעות צבירת החשמל, הנוצר על ידי המערכות בשעות היום, במצברים. במקרים של תקלות באספקת החשמל ברשת הארצית, מנותב החשמל ממצברים אלו.

מערכת חשמל סולארית לאספקת חשמל חלקית למפעל ולבית העסק

כאמור, בכדי לספק חשמל למפעל או לבית עסק אשר תצרוכת החשמל בו גבוהה, יש צורך במשטח גדול של קולטים סולאריים, ובדוגמא אותה העלינו - על מנת לספק עשרה Kwp, נמצא כי יש צורך במערך קולטים של כמאה וחמישים מטרים רבועים. אם כן, האם כאשר אין באפשרותנו להתקין מערכת חשמל סולארי כה גדולה, משמעות העניין כי אין באפשרותנו ליהנות מיתרונותיה של המערכת הסולארית?

התשובה היא חד משמעית, לא. גם אם אין באפשרותכם להתקין מערכת חשמל גדולה, המתפרשת על כמות גדולה של קולטים סולאריים, אתם עדיין יכולים להתקין מערכת המכסה את השטח המצוי בידכם, ולהשתמש בה כמערכת חשמל חלקית. טכנולוגיית המערכת, תאפשר את הניתוב בין הזרם המגיע מחברת החשמל לבין הזרם המגיע מהמערכת הסולארית, כאשר זו לא תוכל עוד לשאת בעומס החשמל הנדרש על ידי המפעל.

בכל מקרה בו קיים גג לא מנוצל, מומלץ להשתמש בו בכדי להתקין על גביו מערכת חשמל סולארית פוטו וולטאית. מערכת זו תוכל לספק חשמל חלקי לבית העסק או למפעל, ותהווה מערכת גיבוי במקרה של הפסקות או הפרעות באספקת החשמל מרשת החשמל הארצית. כך או כך, ניתן להרוויח מן החשמל המיוצר באמצעות המערכת, על ידי מכירתו בחזרה לחברת החשמל בתעריף גבוה.