electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- ביו דלקים
- הקמת מערכת סולארית
- השוואה בין מערכות סולריות
- אנרגיה סולארית בישראל
- אנרגיה חלופית
- חוק החשמל
- אנרגית גאות ושפל


מכשירי חשמל ירוקים

מכשירי חשמל רגילים - זוללי אנרגיה ומזהמים

מעל מחצית מהאנרגיה בה אנו משתמשים בבית מנוצלת בעיקר כדי להפעיל מכשירי חשמל שונים. ההפעלה היומיומית של מכשירי חשמל משפיעה באופן ישיר וגם באופן עקיף על הפגיעה המתמשכת בסביבה ועל התחממות כדור הארץ.

רק בשנת 2006 היה אומדן כמות הפליטה של פחמן דו חמצני מייצור של חשמל ושל אנרגיה כ-41,615,389 מיליון טון. מעבר לנתון המספרי המפחיד, משמעות הדבר היא, כי צריכת החשמל המוגברת, כמו גם שימוש לא מבוקר במכשירים צורכי חשמל, גורמים לנזק בלתי הפיך לסביבה.

הצטברותם של גזי החממה בתוך האטמוספרה מובילה לפגיעה חמורה ומתמשכת באיזון האקולוגי על פני כדור הארץ: המסה של קרחונים בקטבים, שינויים קיצוניים במזג האוויר, אסונות טבע שונים, סופות, רעידות אדמה, עלייה פתאומית של מפלס האוקיינוס ואירועי צונאמי, הכחדות של בעלי חיים נדירים ושורה ארוכה של רעות חולות נוספות.
 
מהם מכשירי חשמל ירוקים?

אמנם, מכשירי החשמל הקיימים כבר בבית, כדוגמת מזגן, מקרר, מכונת כביסה ומדיח כלים הם מכשירים שעולים כבר בעת הקנייה לא מעט כסף, אך מכשירים אלה צורכים כמויות גדולות של חשמל ומשפיעים, כאמור, על הסביבה ועל חיינו.

מסיבה זו, החלו בשנים האחרונות לייצר ברחבי העולם מכשירי חשמל ידידותיים יותר לסביבה. גם בישראל ניתן היום לקנות מכשירי חשמל שאינם צורכים כמויות בלתי מבוקרות של חשמל הקרויים "מכשירי חשמל ירוקים".

מטבע הדברים, מכשירים אלה אף פולטים בעת הפעלתם כמות קטנה יחסית של פחמן דו חמצני. בנוסף לכך, גם תהליך ייצור מכשירי החשמל הירוקים נעשה לרוב תוך שימוש מוגבל באנרגיה חשמלית או בכל אנרגיה אחרת הפוגעת בסביבה.
 
מהי יעילות אנרגטית?

מרבית מכשירי החשמל בישראל, הן המיובאים והן אלה המיוצרים בארץ, נושאים תווית תקן ותווית של אנרגיה שאושרה על ידי מכון התקנים ומשרד התשתיות. תווית האנרגיה של המכשיר מדרגת אותו ביחס לצריכת האנרגיה שלו.

בנוסף לתווית האנרגיה, מופיע דירוג דומה גם במפרטי המוצר המתלווים אליו. הדירוג הקיים כולל שימוש באותיות לועזיות, החל מהאות A המציינת מכשיר חסכוני במיוחד ועד לאות G המתייחסת למכשיר בזבזני מבחינת צריכת חשמל.

בחירה במכשיר חשמלי בדרוג נמוך כמה שיותר תוביל הן לחסכון משמעותי בחשבון החשמל והן לירידה בכמות הפליטה של פחמן דו חמצני אל שמי ישראל ואל האטמוספרה.

מדוע חשוב לקנות מכשירי חשמל ירוקים?

למרות ההשקעה הכספית הראשונית הגבוהה יחסית, מומלץ מאוד לקנות מכשירי חשמל ירוקים. אמנם, לעיתים נדמה לנו כי לבדנו לא נצליח להציל את העולם מפני התחממות ומפני שאר סכנות האורבות לו, אך חשוב לזכור, כי שינוי גדול מתחיל תמיד בשינוי קטן ובאנשים הפרטיים שלקחו אחריות על עצמם.

קניית מכשירים ירוקים מצמצמת באופן משמעותי את פליטת גזי החממה בארץ, משפיעה באופן ישיר ובאופן עקיף על איכות החיים, יעילה ביותר מבחינה אנרגטית, מצמצמת את צריכת החשמל, ולבסוף - בטווח הארוך - מובילה לחסכון ניכר בכסף ולצמצום חשבון החשמל.

מעבר ליתרונות כמו רווח כספי ושמירה על איכות הסביבה, מכשירי חשמל ירוקים הם איכותיים ביותר ולאחר ההשקעה הראשונית ישרתו אתכם לאורך שנים ארוכות.

לקריאה נוספת בנושא: