electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- איך מייצרים חשמל סולארי?
- יודעים מהו גג סולארי?
- על המכונית החשמלית של בטרפלייס
- למה לחסוך בחשמל?
- חשמל סולארי גם בחלל!
- פוליטיקה ירוקה
- בית למען האנושות


מיחזור - היבטים מערכתיים ואישיים

המילה מיחזור והפועל למחזר חוזרים שוב ושוב באמצעי התקשורת ובשיחות הסלון כאמצעי לשיפור איכות הסביבה ולהגנה על המערכת האקולוגית. למה הכוונה בעצם ומדוע מיחזור כל כך חשוב לסביבה "ירוקה"?

על מנת להבין את הנקודה הזו לאשורה אנו חייבים לסגל מבט רחב על תהליכים עולמיים המשפיעים גם עלינו. למשל, תהליך העיור. תהליך זה גורם לשטחי החקלאות בעולם להצטמצם ולאוכלוסייה לעבור לערים. תהליך האורבניזציה הזה דורש יותר אנרגיה חשמלית, יותר ייצור, יותר נייר ויותר פסולת.

במונחים אקולוגיים זה אומר פחות יערות, פחות חומרי גלם, פחות משאבים טבעיים, פליטת גזי חממה, הרס האטמוספירה, קריסת הקרחונים בקיצור, הפרעה משמעותית למערכת האקלוגית. במילים אחרות, אנחנו חייבים למחזר. הכול, בלי יוצא מן הכלל.

היבטים מערכתיים של מיחזור

מיחזור! חשמל סולאריפעולות המיחזור חייבות להיות מגובות בחקיקה ובהנחת תשתיות על ידי המערכת. ללא שיתוף פעולה מערכתי לא יהיה לתהליך המיחזור שום אפקט משמעותי. המערכת חייבת לחוקק חוקים האוסרים על מפעלים להטמין פסולת, לעודד ולתגמל מפעלים שאכן עושים זאת, להוריד לרמה המניצופלית הוראות בדבר איסוף פסולת והולכתה למיחזור וכמובן, לטפטף את הבשורה אל מערכת החינוך.

מיחזור חשמל ומוצרי חשמל הוא אחד התחומים הנפוצים ביותר. חשמל מאנרגייה סולארית מצמצם את הדרישה לחומרי גלם, מצמצם את צריכת האנרגיה החשמלית ועוזר לשיקום מערכת האוזון הפצועה.

גם מיחזור מוצרי חשמל הוא תחום חשוב שכן הפלסטיקים, המוליכים והנורות אינם מתכלים ויש למחזר אותן כדי להשתמש בהן שוב ושוב. לקריאה נוספת: תאורה סולארית.

עוד תחום הקשור למיחזור ולמערכת המדינית היא מציאת פתרונות חלופיים לאנרגייה - כלומר אנרגיה חלופית. אחת הדרכים היא להפוך פסולת לאנרגיה. הטכנולוגיה הזו לא מפותחת מספיק והקצאת משאבים כלכליים לתחום האנרגיה חלופית בכלל ומיחזור בפרט, נדרשת באופן דחוף.

היבטים אישיים

ידוע כי כל נושא איכות הסביבה הגיע מלמטה, מאנשים פרטיים אשר לא הסתנוורו מהתאגידים המזהמים והבחינו כי "שודדים" להם את הסביבה.

מנת שמגמה זו תימשך חייב כל אדם להכיר בחשיבות המיחזור, להפריד פסולת, להעיר לחבריו בנוגע למיחזור ולדרוש מהמוסדות להציב פחי מיחזור בכל פינה בעיר. כוחו של אדם אחד הוא גדול, לא רק בעצם הפעולה, אלא גם בלעורר את המודעות בקרב שכניו וחבריו.

מיחזור בישראל ומבט אל העתיד

מדינת ישראל מפגרת אחר רוב מדינות אירופה וארצות הברית בכל מה שקשור למיחזור. החדשות הטובות הן שהמודעות בקרב האוכלוסייה קיימת והולכת ומתגברת. יותר ויותר אנשים עוברים למערכות חשמל סולארי, יותר ויותר אנשים ממחזרים נייר, זכוכית ומוצרי חשמל.

על מנת להשלים את המהפך יש צורך בחינוך הדור הבא. הטמעת הרגל המיחזור הוא הסוד להצלחה עתידית. בעוד אנו נאבקים מדי יום בהפרדת הזבל, ילדינו ייתיחסו אל כך בביטול ויעשו זאת באופן אוטומאטי, כאילו היה זה טבע שני. לשם כך, גם המערכת החינוכית וגם אנחנו חייבים להירתם למשימה.
 

למה הכוונה בעצם ומדוע מיחזור כל כך חשוב לסביבה ירוקה?