electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- שיטות ליצור חשמל סולארי
- אנרגיה מתחדשת
- חשמל סולארי מהרוח
- מערכת סולרית למוסדות
- הפקת ארנגיה מהשמש
- מערכת סולארית פרטית לבית
- כיצד מקימים מערכת סולרית?


חשמל סולארי למושבים ולקיבוצים

מושבים וקיבוצים - קרקע פוריה ליצירת חשמל סולארי

קולטים סולאריים של מערכת פוטו וולטאית, או בעגה המקצועית - "מודולים סולאריים", הם אלו היוצרים את החשמל מקרני השמש. המודולים הסולאריים מכילים בתוכם מקבצים של תאים פוטו וולטאיים. תאים אלו עשויים שכבות סיליקון, כאשר כל שכבה טעונה במטען נגדי (חיובי ושלילי) ובהם נוצרת תנועת אלקטרונים המובילה לייצור זרם חשמלי בפגיעת קרני האור.

כמות החשמל המופקת ממודול סולארי אחד, משתנה על פי היצרן ואיכות המודול וכן בגלל סוג הסיליקון ממנו עשוי התא הפוטו וולטאי, אשר מרכיב את הקולט.

אחד מהתנאים המוקדמים והעיקריים בעת התקנת מערכת חשמל סולארית, הוא שטח המודולים הסולאריים. משטח של מודולים סולאריים בגודל עשרה מטרים - יספק חשמל של אחד Kwp. כמות חשמל זו, מספיקה לרוב בכדי לשמש את צרכיה של משפחה ממוצעת בתחזוקת משק הבית. כאשר יש צורך באספקת חשמל בתפוקה גדולה יותר, צריך להתקין מספר רב יותר של קולטים סולאריים.

במקומות בהם ניתן להקצות שטחים גדולים על מנת להתקין מערכות סולאריות, אין גבול כמעט לכמות החשמל אותה ניתן לספק ובאמינות עליונה. במאמר זה, נסקור את האפשרויות העומדות בפני מושבים וקיבוצים, אשר יש באפשרותם להקצות קרקעות ושטחים למטרה זו בלבד. על ידי התקנה של מערכות סולאריות ניתן להחליף את שיטת אספקת החשמל - מאספקת חשמל ממערכת החשמל הארצית, לאספקת חשמל ירוקה ולא מזהמת.

השקעת הקיבוץ או המושב במערכת סולארית לאספקת החשמל

משקים וקיבוצים מסוימים, אשר ברשותם שטחים עליהם ניתן להתקין מערכות סולאריות, יכולים להחליף את תשתיות החשמל ולקבל את אספקת החשמל שלהם מן המערכת, בהתאם לגודל השטחים ולמספר התושבים בקיבוץ או במושב. חשוב לזכור, כי מערכת סולארית בעלת מספר מודולים של עשרה מטרים רבועים - מסוגלת לספק חשמל למשפחה ממוצעת אחת.

במידה והקיבוץ או המושב ישקיע בהתקנתה של מערכת סולארית המכילה משטח גדול של מודולים - הוא יוכל לספק את החשמל לבתי התושבים ללא תלות ברשת החשמל הארצית ובחשמל המגיע מחברת החשמל. במידה והשטח גדול דיו, ניתן לעיתים אף לייצר תפוקת חשמל גדולה מזו הנדרשת על ידי התושבים בקיבוץ ואף למכור חשמל חזרה לחברת החשמל וכך להפיק רווח כספי מהמערכת.

החזר ההשקעה של התקנת מערכת חשמל סולארית בקיבוץ או במושב מתבטא בחשבונות החשמל, אשר אותם אין צורך לשלם יותר ומתקזז מהר. כאמור, במקרים בהם ישנה אפשרות לייצר כמות חשמל גדולה יותר מהנדרש, התשלום עבור החשמל המיוצר מסייע בהחזר ההשקעה. המדינה מעודדת (באזור הנגב) השקעה במערכות חשמל סולאריות ולכן היא נותנת הטבות בארנונה ובמיסים, לקיבוצים ולמשקים אשר בוחרים להשקיע במערכות מסוג זה עבור תצרוכת החשמל שלהם.

מערכות סולאריות למטרות רווח

קיבוצים ומושבים המחזיקים בשטחים בלתי מנוצלים, יכולים להשקיע בבנייה של מערכת סולארית למטרות רווח. משרד התשתיות הגדיל לאחרונה את מכסת כושר הייצור של החשמל הסולארי במתקני ייצור בינוניים - מחמישים מגה וואט למאות מגה וואט.

את ההשקעה בהתקנה ובפיתוח של המערכות הסולאריות על גבי השטחים המוכשרים לכך, יוכלו הקיבוצים או המושבים להשקיע בכוחות עצמם, אך לאחרונה נשמעות חברות שונות המתעניינות באפשרות להשקיע באופציה הזו. זאת כיוון שבמערכות סולאריות הנבנות על גבי שטחים גדולים מובטחת תשואה גדולה והחזר ההשקעה מגיע בתוך זמן קצר יחסית.

השקעות מסוג זה הם השקעות סולידיות ובטוחות ומהוות כיוון השקעה בטוח עבור קבוצות משקיעים ויזמים פרטיים, המזהים את הפוטנציאל הגלום בהתקנות של חוות סולאריות לייצור ומכירת חשמל. חוק החשמל החדש קבע תעריף מעודד ליצירת חשמל סולארי העומד על כשני שקלים לכל קוט"ש אשר תייצר המערכת. זאת לעומת המחיר לצרכן הרגיל העומד היום על כחמישים אגורות.

שיתופי פעולה מעין אלו, בין חברות וקבוצות גדולות המסוגלות להשקיע סכומים גדולים בהתקנות של חוות סולאריות לייצור חשמל - הן מבורכות. הרווח הוא למעשה של כולנו: החברות והישובים הגדולים יכולים להרוויח כסף מייצור עצמי של חשמל נקי, ואילו אנחנו נהנים מייצור של חשמל אשר מקורו באנרגיה סולארית ועל כן הוא אינו מזהם.

למידע נוסף על מערכות סולאריות במושבים וקיבוצים: