electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- מערכת סולארית פרטית בבית
- אנרגיית מים הידרואלקטרית
- חוק החשמל החדש
- מכשירי חשמל ירוקים
- בנייה ירוקה עבור נזקקים
- מחשב עם מנואלה לכל ילד
- עבודה בתחום הסולארי


חשמל סולארי - קולטים אנרגיית שמש גם בצל!

חשמל סולארי הופך להיות בשנים האחרונות למקור מבוקש של אנרגיה מתחדשת.

לאחרונה חלה התקדמות והתפתחות משמעותית בתחום החשמל הסולארי ונעשה שימוש בטכנולוגיות יותר מתקדמות. חשמל סולארי מופק למעשה על ידי המרה של אור לכדי חשמל. בתהליך זה יש שימוש במעין פאנלים קולטי שמש אשר עוזרים בהפיכת האור לחשמל.

התפתחויות בנושא חשמל סולארי

אחת מההתפתחויות המשמעותיות ביותר בטכנולוגיה בנושא זה היא המעבר אל אנרגיה פוטו וולטאית אשר מאפשרת הפקת חשמל גם בימים מעוננים בהם קרינת השמש אינה חזקה במיוחד.

מערכת סולארית מסוג זה אינה זקוקה לאור שמש בהיר או חזק במיוחד בכדי להפיק ממנו חשמל. כמובן שהיתרון הגדול של השימוש בטכנולוגיה זו הוא בכך שניתן להפיק חשמל גם בימים מעוננים יותר.

התפתחויות בנושא של חשמל סולארי עשויות לתרום לשמירה על איכות הסביבה ולהפחית את הנזקים שנגרמים כתוצאה מייצור חשמל.

בתחנות כוח כמו בחדרה, החשמל מיוצר באמצעות פחם. שריפת הפחם מגבירה את הזיהום באוויר ופוגעת באיכות הסביבה. המהפכה הסולארית צפויה לשנות זאת. 

מה מפריע לייצור חשמל סולארי?

על אף המפכה הסולארית הקרבה, גם הטכנולוגיה של פוטו וולאטניות דורשת אור שמש כלשהו. כעת נשאלת השאלה כיצד ניתן להגיע לשלב הבא ולהפיק חשמל בצל.

עד לאחרונה נראה היה כי שאלה זו נותרת חסרת תשובה כי הדבר אינו מתאפשר גם עבור חברות סולארית, אך לא כך המקרה. חברה בשם GSOLAR3 מצאה את הפתרון על ידי פיתוח של טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת הפקת חשמל סולארי בצל.

פיתוח זה של החברה צפוי לטפל בקושי של גופים המתמחים בייצור חשמל ירוק בטכנולוגיית פוטו וולטאית להתמודד עם מצבים של מחסור בשמש או צל.

ייצור חשמל בצל

GSOLAR3 פיתחה מערכות הפקת אנרגיה סולארית באמצעות מה שמכונה "טכנולוגיה מהדור השלישי של תאים סולאריים". תוך שימוש בטכנולוגיה זו הצליחה חברת 3GSOLAR להוזיל את עלויות ייצור החשמל הסולארי.

לאחרונה הודיעו נציגי החברה כי הצליחו לפתח קולטים סולאריים אשר מפיקים אנרגיית חשמל גם בצל. הוזלת עלויות החשמל הסולארי נובע מהחזרת השווי הכספי של מעבר למערכת סולארית, מכיוון שהמעבר לאנרגיה סולארית הוא יקר עקב החומרים והקולטים בהם נעשה שימוש.

נציגי חברת 3GSOLAR טוענים כי באמצעות הפיתוח החדשני שלהם ניתן להוזיל באופן ניכר את העלויות ולהפיק חשמל בצל.

מדוע הצל מפריע?

לרוב, המודולים (או הקולטים) הסולאריים ניצבים בטור. הבעיה מתחילה כאשר אחד הקולטים מוצל והדבר משבש את פעילות שאר הקולטים וכך נפגמת הפקת אנרגיה סולארית.

חברת 3GSOLAR טוענת כי התאים שהיא מייצרת מסוגלים להמשיך להפיק אנרגיה וחשמל גם במצב של צל ואור נמוך ואינם חוסמים תאים סמוכים. טכנולוגיה זו מבוססת על חומרים אורגניים הרגישים לאור ופועלים בתהליך הדומה לפוטוסינתזה.

מעניין יהיה לראות האם ההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית של החברה תסייע במעבר לאנרגיה חלופית ותסייע במאמץ האקולוגי לשמירה על איכות הסביבה בעתיד הנראה לעין.