electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- רשת חשמל סולארית
- ועידת קופנהאגן לאקלים
- איך מייצרים חשמל סולארי?
- חוק החשמל החדש
- רווח כספי מחשמל ירוק
- חשמל סולארי לקיבוצים
- אנרגיית גאות ושפל


חשמל סולארי בצה"ל? עתיד ירוק לצבא

בשנים האחרונות התחום של חשמל סולארי מתפתח וצובר תאוצה בישראל.

לרוב העיסוק בתחום הזה שייך לגופים עסקיים, אולם לאחרונה נראה כי התחום של ייצור חשמל סולארי מתחיל לעשות את דרכו גם לגופים ציבוריים וממשלתיים.

כך למשל נודע כי משרד הביטחון הוציא מכרז עבור התקנת מערכת לייצור חשמל סולארי שמיועדת לבסיס צה"ל השונים. מכרז זה מצטרף לניסיון בחינה שנעשה בכנסת להתקנת קולטים סולאריים על גג המשכן.

חשמל סולארי ותועלתו

חשמל סולארי וייצורו מבוססים על אנרגיה פוטו-וולטאית, כאשר המשמעות היא חשמל שמיוצר על ידי שימוש באור.

היתרון בשימוש במערכות עם טכנולוגיה זו הוא בכך שאינן דורשות אור חזק ובהיר בכדי להפיק ממנו חשמל. מערכות אלו שונות ממערכות להפקת חשמל שבהן קרני האור מהשמש וקרינתם הישירה מייצרות את החשמל.

כמובן שהיתרון המשמעותי ביותר בשימוש במערכות לייצור חשמל סולארי הוא בתרומה לשמירה על איכות הסביבה. מערכות לייצור חשמל בטכולוגיות אלו לא פולטות לאוויר חלקיקים וגזים מזהמים.

חשמל ירוק - החלטה שעוד לא ממושה בצה"ל

בצה"ל הוחלט עוד בשנת 2008 להפוך את הצבא ל"ירוק" יותר ולנסות להקפיד על שמירה על הסביבה ואיכותה.

כידוע, ישנם גורמים שונים אשר משפיעים על איכות הסביבה ועל כלייה של המשאבים הטבעיים ולא טבעיים של אנרגיה בכדור הארץ.

שימוש נרחב בדלק ובנפט, פליטה של חומרים לאוויר כגון פיח, שימוש מוגבר בחשמל המיוצר באמצעות פחם ועוד.

נראה כי צה"ל החליט להצטרף למאבק, תוך מעבר לצריכת חשמל ירוק ונסיון להיות אקולוגי יותר. יחד עם זאת, מאז 2008 לא נראה כי יושמו שינויים מהותיים בקרב יחידות הצבא השונות.

יתכן כי הוצאת המכרז על הקמת מערכת סולארית עבור בסיסי צה"ל תקנה תוקף משמעותי יותר לשינוי ה"ירוק" עליו החליטו בצבא.

גיוס דעת הקהל בנושאים סביבתיים

פרט למעבר אפשרי של צה"ל עצמו לצריכת אנרגיה חלופית כמו חשמל סולארי, ברור כי הוא יכול להשפיע עוד רבות בתחום.

מדובר באחד הגופים המרכזיים והמשפיעים ביותר על התודעה הציבורית ועל השיח הציבורי בישראל.

מעבר של צה"ל לשימוש בחשמל סולארי עשוי לתרום להגברת המודעות לשמירה על איכות הסביבה בקרב הציבור הרחב בחברה.

מהלך שכזה יכול גם לתרום להקצאת משאבים כלכליים נוספים למטרות מסוג זה.

צה"ל ואיכות הסביבה

בשנה החולפת נודע כי בצה"ל בוחנים גם מעבר לכלי רכב אשר מונעים באמצעות חשמל.

נציגי צה"ל נפגשו בעבר עם נציגים של חברות המתמחות בייצור של מכונית חשמלית והדבר בהחלט עשוי לתרום למאבק הסביבתי האקולוגי.

אולם כדאי להדגיש כי המעבר לכלי רכב המונעים באמצעות חשמל לא נולד רק מאינטרס סביבתי אקולוגי, אלא מצטרף אליו גם שיקול כלכלי.

השימוש ברכבים חשמליים עשוי להוריד מאוד את העלויות השונות שמוצאי צה"ל על תדלוק רכבים של קצינים רבים.