electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- רווח כספי מיצור חשמל
- תיקון לחוק החשמל
- מכשירי חשמל חסכוניים
- הקמת מערכת סולארית
- טכנולוגיות סולאריות שונות
- אנרגיה סולארית בארץ
- ביו דלקים


חסכון בחשמל

צריכה חשמלית

כדי לדון בדרכים ליצור חסכון בחשמל, כדאי להבין תחילה לאשורו את המונח "צריכת חשמל"  ואת הדרך בה מחושב חשבון החשמל.

למעשה, חברת החשמל מחייבת אותנו בתשלום עבור "כמות" החשמל שצרכנו. בשנות השישים פעלה חברת החשמל, במסגרת קמפיין ממשלתי, להגביר את צריכת החשמל של תושבי המדינה תחת הסיסמא "יותר חשמל - פחות עמל".

מאז עברו הרבה מים במערכות הצינון של טורבינות חברת החשמל וכיום אנו יודעים כי לצריכה בלתי מבוקרת של חשמל יש מחיר סביבתי גבוה. מחיר זה מגיע בדמות נזקים הנגרמים כתוצאה משריפת הדלקים מוצקים, אשר משמשים את תחנות הכוח הקונבנציונאליות.

בין אם משיקולים "ירוקים" של שמירה על הסביבה או משיקולי חיסכון כלכלי טהורים, ברור כי יש יתרונות רבים לצריכה נבונה וזהירה של חשמל.

על מנת להבין מהי צריכה חשמלית, יש להבין כיצד מודדים את כמות החשמל שמכשיר חשמלי צורך. על גבי כל מכשיר ביתי המופעל בחשמל (אפילו נורה חשמלית פשוטה) ניתן למצוא מספר המציין את "ההספק" של אותו מכשיר.

ההספק נמדד ביחידות הנקראות וואט. נורת חשמל רגילה עשויה להיות בעלת הספק של בין 60 ל 100 וואט. ההספק מציין את כמות האנרגיה החשמלית שהמכשיר דורש לשם פעולתו בכל רגע ורגע (לשם העניין כ700 וואט הם "כוח סוס" אחד).

כמובן שכאשר מכשיר החשמל אינו פעיל הוא אינו צורך כל חשמל. בנוסף, מכשירי חשמל רבים אינם פועלים כל הזמן בהספק מלא (למשל מזגן שהמדחס שלו מפסיק ונכנס לפעולה על פי הצורך, או מכונת כביסה בשלבים השונים של התוכנית שנבחרה).

אז כמה אנחנו משלמים בעצם לחברת החשמל? כאשר מופעל מכשיר שהספקו (הכוח הדרוש לשם הפעלתו) הוא 1000וואט (כלומר,1 קילו וואט = קוט"ש) למשך שעה, נחויב על ידי חברת החשמל בגין שימוש ב-1 קוט"ש.

דוגמא להמחשת אופן החישוב: בבית מסוים קיימים תנור חשמלי שהספקו 2,000 וואט וכן נורת חשמל שהספקה 100 וואט. אם יופעלו התנור למשך חצי שעה והנורה למשך חמש שעות יחויב חשבון החשמל של הבית ב : 2000 וואט X 0.5 שעה  ועוד  100 וואט X 5 שעות  בסה"כ 1,500 וואט שעה שהם 1.5 קילו וואט שעה.

כיצד מחושב חשבון הח
שמל?

בין כל בית ורשת החשמל, מחובר מונה חשמל המודד את כמות החשמל שזורמת אל הבית ביחידות הקילו וואט. פעם בחודשיים עובר נציג של חברת החשמל ורושם את קריאת המונה.

במקרים רבים מסתפקת חברת החשמל בעריכת חשבונות על פי הערכה, במקרים כאלה רישום קריאת מונה בפועל מבוצע לעיתים רחוקות יותר. חשבון החשמל הדו חודשי יהיה על סך ההפרש בין כמות הקוט"ש בקריאה הנוכחית ובקריאה האחרונה. כיום עלות כל קוט"ש היא כחמישים אגורות.
 
דרכים להשיג חסכון בחשמל


יש אינספור דרכים לחסוך בצריכת החשמל. העיקרון המנחה הוא לא להתעלם מהאנרגיה המבוזבזת, רק משום שהבזבוז אינו נראה לעין. כך, למשל, שיפור הבידוד התרמי - יפחית רבות את הוצאות החימום והמיזוג. ניתן לחסוך בחשמל גם על ידי שימוש בנורות חשמל חסכוניות מדגמים שונים הקיימים כיום, או על ידי התקנת מעמעם אורות המאפשר ויסות התאורה לעוצמה אופטימאלית.

דרכים נוספות לחסכון בחשמל הן שמירה על ניקיון גופי התאורה, צביעת קירות ורהיטים בצבעים בהירים, שימוש במים המחוממים על ידי השמש עד כמה שניתן, הפעלת דוד חשמלי בצורה מחושבת וזהירה והקפדה על בידוד טוב של צנרת המים החמים.