electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגית מים הידרואלקטרית
- יתרונות של אנרגיה סולארית
- שיטות יצור של חשמל נקי


חוק החשמל החדש

מה אומר התיקון לחוק החשמל?

ביולי 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק החשמל, לפיו חברת החשמל מחויבת לרכוש את עודפי החשמל מיצרנים של אנרגיה סולארית בבתים פרטיים ובעסקים. כפועל יוצא מכך, הממשלה הקצתה תקציב מתאים לצורך מימוש החוק ולעידוד הגברת השימוש במקורות של אנרגיה ירוקה.

מטרותיו של התיקון החדש בחוק הן לעודד את התושבים ואת צרכני החשמל להתקין מערכות סולאריות בבתים ובעסקים על מנת לייצר חשמל לצרכים אישיים, לצמצם את התלות של מדינת ישראל בגורמים חיצוניים ובאנרגיה מתכלה וגם למכור את יתרת החשמל שהצטברה לחברת החשמל.

יצור חשמל באופן רגיל פוגע הן בכלכלה והן בסביבה

השימוש באנרגיה סולארית איננו חדש בישראל וכמעט בכל בית פרטי ובבנייני דירות מותקנים היום דודי שמש, שבאמצעותם מנוצלת אנרגיית קרינת השמש לצורך חימום המים לצריכה ביתית. לאחר משבר האנרגיה הגדול שהוביל לעלייה דרמטית במחירי הנפט, נחקק בישראל במהלך שנת 1976 חוק לפיו יש להתקין מערכת סולארית לחימום המים בכל בית בישראל.

אך למרות חוק זה, עדיין תלויה ישראל, כמו מדינות רבות אחרות בעולם, במדינות עשירות במשאבי אנרגיה מתכלה, כדי לספק את צריכת החשמל של תושביה וכדי לספק צרכים אחרים.

הפגיעה באיכות הסביבה והמשבר האקולוגי ההולך ומחמיר הביאו מדינות שונות בעולם המערבי לחפש ולפתח תחליפי אנרגיה ידידותיים לסביבה, ואף להתקין תקנות שונות המגבילות את השימוש בסוגי דלקים רעילים. שכן, תהליך הפקת אנרגיה חשמלית על ידי שריפת דלק הוא אחד ממקורות הזיהום הגדולים ביותר בארץ ובעולם.

כחלק מהמאמץ הבינלאומי לצמצום זיהום זה נקבע עקרון המחייב כל מדינה לשלם עבור חריגה מהתקן המותר של פליטת גזי חממה. מדינת ישראל שהצטרפה לאיגוד זה, תחויב בתשלום החל משנת 2013 על כל חריגה בפליטת גזי חממה. אם תחנות החשמל בישראל ימשיכו לעבוד במתכונתן הנוכחית ולפלוט פחמן בכמויות גדולות, תאלץ ישראל לשלם קנס הגבוה יותר משני מיליארד דולרים בכל שנה.

מהפך: חברת החשמל משלמת לכם!

בשנים האחרונות נרתמה גם ישראל למשימה, כאשר חוק החשמל החדש הוא צעד משמעותי ראשון לקראת סביבת חיים בריאה יותר. הפגיעה בסביבה, התלות בשוק אנרגיה חיצוני מתדלדל והולך ואקלים ים תיכוני חם הביאו את ממשלת ישראל למסקנה, כי חלק גדול מהפתרון לבעיית החשמל בארץ, הוא האנרגיה הסולארית.

השמש היא משאב בלתי מתכלה של אנרגיה מתחדשת והיא זמינה, נקייה יותר ואיננה כרוכה בעלויות הפקה וייצור גבוהות. מסיבה זו, החליטה הממשלה לעודד ולהעדיף את האנרגיה הסולארית על פני כל צורה אחרת של ייצור חשמל, ולחייב את חברת החשמל לרכוש מהיצרנים הסולאריים הפרטיים חשמל ירוק בתעריף גבוה באופן ניכר מהתעריף אותו היא גובה מלקוחותיה.

אחד הקשיים המרכזיים בייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיה סולארית, הוא ניצול שטח פנוי לצורך בניית קולטי שמש או בשמם המקצועי "לוחות פוטו - וולטאיים". אחד הפתרונות לבעיית השטח הוא התקנה של קולטי שמש קטנים על גגות הבתים, הקניונים, המפעלים או כל מבנה אחר.

ייצור חשמל סולארי לצריכה ביתית ומכירת העודפים לחברת החשמל ברווח ניכר יעודדו בעלי בתים ומנהלי חברות להתקין מערכות סולאריות עצמאיות, להשתמש באנרגיה החשמלית שנוצרה ולשמור על סביבה נקייה יותר.