electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- כנס איילות לאנרגיה
- חווה סולארית בישראל!
- מחשבי ידידותי לסביבה
- איך לחסוך בחשמל?
- מכשירי חשמל ירוקים
- מערכות סולאריות לארגון
- כפר סבא - עיר ירוקה


חברת החשמל - עוברים בהדרגה לאנרגיה ירוקה

בישראל, דברים זזים לאט. מאוד לאט.

רק בשנת 2004 התכנסה בכנסת ועדה מיוחדת ובה הוחלט לתת עדיפות עליונה ליצור חשמל באמצעות אנרגיה חלופית.

בשנת 2005 התכנסה ועדה נוספת אשר דנה בתועלת ובדרכים ליישם את ההחלטה על יצור חשמל ממקורות חלופיים.

עד שנת 2007, נעשו צעדים מזעריים באותו נושא ורק 1% מכלל יצור האנרגיה בישראל נוצר מאנרגיות חלופיות.

יחד עם זאת, משנת 2008 נכנס העניין להילוך גבוה ויצור חשמל מאנרגיות חלופיות כמו חשמל סולארי הפך להיות מעוגן בחקיקה ובעידוד של חברת החשמל.

המצב כיום אינו מושלם אך טוב יותר מבעבר כשעוד ועוד לקוחות פרטיים מתקינים מערכות סולאריות וגופים קטנים מתקינים מערכת סולארית במושבים וקיבוצים ואף בערים.

מקורות אנרגיה ירוקים

מלבד חשמל סולארי המופק מאנרגית השמש בעזרת תאים פוטו וולטאיים ישנם עוד מקורות מהם ניתן לשאוב אנרגיה ולייצר חשמל.

צריך להבין כי רוב החשמל מופק ממקורות מאובנים כמו דלק ופחם, ואנרגיות אלה מתכלות בסופו של דבר.

העובדה שישראל היא מדינה ענייה במקורות כאלה, הופכת את הצורך למצוא תחליפים לקריטי במיוחד.

חשמל ניתן להפיק באמצעות אנרגית רוח, למשל. בעזרת טורבינות רוח ניתן להפוך את האנרגיה לחשמל.

בישראל, הפונטציאל להפקת חשמל מאנרגיית הרוח הוא 600- 700 מגה וואט בשנה.

אנרגיית ביו-מסה מתייחסת לשריפת פסולת לשם ייצור אנרגיה חשמלית. ישנם מספר דרכים לבצע את התהליך כמו חימום הפסולת, פירוקה ושימוש בגז דלקי הנפלט מהשריפה.

יחד עם זאת, הפרוצדורה, זיהום האוויר והעלות של התהלך יקרים באופן יחסי.

עוד אנרגיה חלופית שנבדקה היא אנרגית המים. החשמל מופק בעזרת כוחם של מים הנופלים ממקום גבוה.

יצור חשמל בצורה זו נפוץ במקומות בהם יש מקורות מים גדולים וסכרים מאסיביים.

ישראל, לצערנו, אינה משופעת במקורות אלה.

שימוש באנרגיות חלופיות כיום

בישראל ישנם כמה מתקנים המייצרים חשמל ממקורות אנרגיה חלופית.

חשמל מאנרגית רוח מופק בצפון הארץ בהספק של 0.6 מגה וואט. חשמל מאנרגיית מים מופק בכמה אתרים בצפון הארץ בהספק של 6 מגה וואט.

אנרגיית ביו- מאסה מספקת 5.5 מגהוואט בכמה אתרים בדרום הארץ.

לעומתם, אנרגיה פוטו וולטאית מספקת 1.5 מיליון מגה וואט של חשמל במספר רב של אתרים קטנים ברחבי הארץ, נכון לשנת 2007.

כניסת חברת החשמל

עקב נתונים אלה, אין פלא מדוע חברת החשמל בוחרת לעודד שימוש באנרגיה סולארית באופן מועדף.

השמש היא משאב שאינו מתכלה ונמצא בשפע במדינת ישראל.

בשנת 2008 נוצר חוק החשמל החדש, ובו תקנות המסדירות את השימוש במערכות אנרגיה סולארית אל מול חברת החשמל.

תעריפים ומועדים לשינוי נקבעו. הספקים וגדלים של מערכות נקבעו גם כן, בהדרגה אך בעליה מתמדת.

בשורה התחתונה, ישוב או בית אשר יתקין מערכת סולארית פרטית, יחזיר את השקעתו בפחות מעשר שנים ולטווח הארוך יחסוך בכסף, באנרגיה ובזיהום אוויר.