electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- שלבי הקמת מערכת סולרית
- מערכות סולאריות לגופים עסקיים
- טכנולוגיות סולאריות
- חשמל מטורבינות רוח
- שיטות להפקת אנרגיה מהשמש
- חשמל סולרי לישובים גדולים
- אנרגיה סולארית בישראל


התקנת מערכת סולארית עבור משק הבית

כיצד להתקין מערכת סולארית בבית?

מדינת ישראל ומדינות העולם מעודדות ייצור חשמל סולארי על ידי מערכות סולאריות עבור משק הבית. שיטות התגמול עבור ייצור חשמל באופן עצמאי, שונות ממדינה למדינה, אך ההטבות המתקבלות כתוצאה מהתקנת מערכת כזו - אינן שנויות במחלוקת.

היתרון הראשון הוא בהשתתפות יצירת אווירה "ירוקה" וחיסכון בזיהום האוויר שנוצר בעת שימוש בשיטות הקונבנציונאליות ליצירת חשמל. יצו עצמי של חשמל סולארי מסייע במניעת פליטת גזי החממה אל האטמוספרה ומצמצם את תוצאות משבר האקלים העולמי.

נוסף לכך, התקנת מערכת חשמל סולארית בבית מהווה חיסכון מהותי בתקציב משק הבית החודשי. על ידי התחברות לרשתות החשמל, ניתן למכור את החשמל הביתי לחברת החשמל ולהפיק ממנו רווח כספי. כך שלמעשה, השימוש במערכות סולאריות לייצור החשמל הביתי טומן בחובו יתרונות רבים ומגוונים.

הפקת חשמל על ידי מערכות סולאריות ביתיות

ההספק הנדרש למשק בית ממוצע נמדד ביחידת מידה Kwp, או בעברית קילוואט פיק. כמות החשמל הנדרשת בכדי לשמש משק בית ממוצע (המפעיל מערכות חשמל שגרתיות כמו טלוויזיה, מכונה ומייבש כביסה, מזגן, מערכות שמע) הוא 1-3 קילוואט פיק, בהתאם לגודל הבית ומספר המתגוררים בו.

על מנת לייצר כמות כזו של חשמל על ידי מערכת סולארית ביתית המותקנת על הגג, יש צורך ביצירת שטח של קולטים סולאריים, המשתרע על פני לא פחות משמונה עד עשרים וחמישה מטרים רבועים. כמות החשמל שתופק, תיקבע בסופו של דבר על פי גודלו של משטח הקולטים.

התקנת מערכת קולטים על גג הבית

כאשר מדובר בבניית מערכת קולטים על גג בית שטוח, יש צורך בהתקנת הקולטים על גבי מתקן העשוי מפלדה, אשר יונח על הגג תוך הטיית זווית הקולטים לעקומה של 30 מעלות. אם נשתמש בשרותיו של מתקין מיומן ומקצועי, ביצוע התקנת מתקן הפלדה לא יחדור את הגג ולא יפגע באיטום הגג יגרום לנזילות.

כחלק מההכנות לפני התקנת המערכת הסולארית על גג הבית בכלל והתקנת מתקן הקולטים הסולאריים בפרט, יש לוודא כי האזור בו מיועדים הקולטים לבנייה, אינו מוצל על ידי גורם מלאכותי או צל טבעי. מערכת קולטים סולארית אשר תותקן במקום מוצל, לא תפיק את מיטב הניצולת של הקולטים הסולאריים ובכך תקטן כמות החשמל שהמערכת תייצר.

מתחת למערכת הקולטים הסולאריים, ימוקם על פי רוב ממיר אשר תפקידו להמיר את הזרם הישיר לזרם חלופי של המערכת, כאשר ממיר זה יחובר תוך בניית תשתית מתאימה אל לוח החשמל הביתי. יש לציין, כי ניתן להתקין מערכת סולארית מסוג זה גם אל גגות רעפים, כאשר הקולטים יותקנו על גבי הרעפים ולרוב אף ללא צורך בקידוח.

תפוקת החשמל של מערכת סולארית ביתית

כמות החשמל המופקת על ידי מערכת סולארית ביתית היא נגזרת ישירה של משרע הקולטים הסולאריים. בממוצע, כל מטר רבוע של קולטים סולאריים, המופנה דרומה בזווית קבועה של 30 מעלות, עתיד לייצר קצת פחות מאלפיים קילוואט בשנה אחת.

ישנם גורמים נוספים אשר משפיעים על תפוקת מערכת סולארית המותקנת על גג בית ממוצע:

1. מיקומו הגיאו פיזי של הבית (כמובן, מערכות המותקנות בבתים הממוקמים בדרום הארץ יפיקו חשמל רב יותר מאלו הממוקמים בצפונה).

2. זווית התקנת הקולטים אף היא משפיעה על כמות החשמל המופק מהמערכת.

3. אופייה האקלימי של שנת הספירה.

חלק בלתי נפרד ממערכת ייצור חשמל סולארית לצרכן הביתי הוא מונה החשמל. תפקידו הראשי של מונה החשמל הוא לעקוב אחר פעילות ייצור החשמל של המערכת ולעקוב אחר צריכת משק הבית מהמערכת הסולארית.

כמו כן, המונה מבצע גם מעקב אחר החשמל אשר סופק במהלך תקופה אל חברת החשמל, לצורך קבלת התשלום. אין באמור בכדי לקבוע, כי אספקת החשמל מחברת החשמל אל הבית בו מותקנת המערכת הסולארית - תופסק לאחר התקנת המערכת.

הכנות מקדימות למערכת סולארית בבניית בית חדש

עבור אלו מאיתנו אשר נמצאים בשלהי בנייתו של בית חדש, גם אם אין ברצונכם (או באפשרותכם הכלכלית המיידית) לרכוש מערכת סולארית, אנו ממליצים לדבר עם הקבלן ולבקש ממנו שיכין את הגג להתקנה של מערכת קולטים סולאריים.

ביצוע הכנה מסוג זה הוא בקשה נפוצה ומקובלת, אשר יכולה להקל הרבה, על מבצע העבודה ועל הכיס הפרטי, בעת ההתקנה של הקולטים. הכנה כזו כוללת את הכנת המעבר מלוח החשמל אל גג המבנה, העברת כבלי חשמל מלוח החשמל אל הגג ואת הגדלת לוח החשמל הביתי.