electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- מכונית חשמילת


הסבת רכב להנעה בגז זה ירוק!

תחזוקת רכב כיום היא עניין לא פשוט כלל ועיקר. הטיפולים השונים למכונית מסתכמים באלפי שקלים בשנה. בנוסף, תדלוק הרכב נעשה יקר על רקע העלייה הדרסטית במחירי הבנזין והסולר בשנים האחרונות.

כיצד ניתן להתמודד עם ההוצאות האלה? ובכן, פיתרון אפשרי, חסכוני וידידותי לסביבה כאחד,  הוא להסב את הרכב שלכם כך שיונע בעזרת גז ולא באמצעות בנזין או סולר, כפי שנהוג בדרך כלל.

כיצד מתרחש תהליך ההסבה?

בתהליך ההתקנה של מערכת הגז, מורכבים במכונית מיכל גז, מחשב, מיקסר וכן מאייד. בתום ההסבה, המנוע יופעל באמצעות הגז, או ליתר דיוק: באמצעות גז בישול גפ''מ (גז פחמימני מעובה). לצורך השלמת ההסבה, נדרש אישור של מתקין מורשה וכן שינוי של רישיון הרכב.

חשוב לציין כי גם לאחר ההסבה, ניתן להמשיך להניע את הרכב באמצעות בנזין או סולר, והבחירה בין האפשרויות השונות מתבצעת בלחיצת כפתור.

אילו מנועים של אילו כלי רכב ניתן להסב שימוש בגז?

בעבר, תקנות משרד התחבורה קבעו כי הרכבת המערכת אפשרית רק עבור כלי רכב מונעים בבנזין שיוצרו לאחר שנת 1995. אולם, בשנים האחרונות הורחב השימוש בגפ''מ, וכיום ניתן להסב לגז רכבים מונעי גז או בנזין מכל שנת ייצור וזאת בתנאי שיהיה בהם ממיר קטליטי.

קיראו בהרחבה על: שעת כדור הארץ

אנרגיה ירוקה - שמירה על כדור הארץ

כלי רכב מונעים בגז הם פיתרון ידידותי מאין כמוהו עבור כדור הארץ. כמות החלקיקים שפולטים מנועים במצב הזה קטנה בצורה משמעותית מאשר הכמות המקבילה ברכבים מונעי בנזין או סולר, כשלעיתים הפער מגיע לעשרות אחוזים.

התוצאה היא זיהום אוויר מינימלי, אשר קטן ב-70-90% מהזיהום ברכבים המונעים בצורה המסורתית.

הסבה לגז - יתרונות

מלבד שמירה והקפדה אל איכות הסביבה, הרי שתדלוק רכבים מונעים בגז זול הרבה יותר: מחיר ליטר גז הוא כמחצית ואף פחות ממחיר ליטר בנזין או סולר. גם בימים אלה, שבהם מחירי הדלק שוברים שיאים בכל העולם, מחירי הגז נשארים פחות או יותר באותה רמה ובכל מקרה - גז לרכז זול בהרבה מדלק.

בנוסף, כתוצאה משריפת הגז הנקייה, תדירות הטיפולים הנדרשים לרכב מופחתת בצורה משמעותית, דבר שמביא לחיסכון כלכלי נוסף. יתרון אחר הוא במנוע הרכב: מנוע המשתמש בגז הוא שקט יותר ונשמר בצורה טובה יותר.

קיראו בהרחבה על: אנרגיה מתחדשת

אליה וקוץ בה - מהם החסרונות שבהסבה לגז?

אילו חסרונות בכל זאת קיימים בהסבת הרכב להנעה בגז? המגרעה הראשונה קשורה להתקנת המערכת. זו אורכת מעל לשבוע, עולה אלפי שקלים ומצריכה המצאת אישורים שונים.

מלבד זאת, חניה תת קרקעית ברכבים מונעי גז לא מותרת בכל החניונים התת קרקעיים הקיימים בארץ, אלא רק בחניונים הכוללים מערכת אוורור. חסרונות אחרים: ניתן לטפל ברכבים רק במוסכים המורשים לכך והתדלוק אפשרי רק בתחנות דלק מסוימות.

הסבה לגז - מה המצב בישראל?

תחום ההנעה בגז צובר תאוצה בישראל, אם כי אינו מפותח עדין במידה הרצויה. ההערכה היא שכיום ישנם בישראל כ-2,500 רכבים המונעים בגז, לעומת מיליוני הרכבים שפועלים בצורה דומה ברחבי אירופה.

מלבד זאת, קיימים בארץ, רק כעשרים מוסכים המטפלים ברכבים המונעים בגז ומספר דומה של תחנות תדלוק.

חברות המציעות הסבת גז בישראל


מעוניינים להסב את רכביכם לגז? בארץ יש היום כעשרה יבואנים המורשים לעסוק במערכות הנעה בגז. ביניהם ניתן למנות את חברות גזפרו, איטלגז, סופר אוטו גז, גרין קאר ועוד.

הסבה לגז ירוק במקום דלק מזהם ויקר!