electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- השוואת טכנולוגיות סולאריות
- סוגי חברות סולאריות
- הפקת אנרגיה מהשמש
- המשרד להגנת הסביבה
- חשמל סולארי בבית משותף
- חוק החשמל החדש
- כנס איילות לאנרגיה מתחדשת


מהנדס סביבה - בונה את העתיד של הסביבה

זה היה רק עניין של זמן. תחום ההנדסה הסביבתית הפך להיות תת-תחום של הנדסה אזרחית לכל דבר ועניין.

משמעות השדרוג הזה הוא כי מהנדסים יכולים ללמוד הנדסה סביבתית ואף להתמחות באחד הנושאים הסביבתיים הכוללים את משבר המים, מחזור פסולת, אנרגיה ירוקה, בנייה ירוקה ועוד ועוד.

אין צורך להכביר במילים על חשיבות ההנדסה הסביבתית. ידע אקדמי טכני ומדעי יכולים רק לשפר את המאמצים להצלת כדור הארץ ולהפיכת הסביבה לנקייה יותר, איכותית יותר, בריאה יותר עבורנו ועבור כדור הארץ.

במובן זה, הנדסה סביבתית היא לא רק מקצוע, היא שליחות.

מהלך הלימודים

מהנדס סביבתי לומד הנדסה אזרחית ובשנה הראשונה ללימודיו הוא מקבל את המסד המדעי, הפיזיקלי והמתמטי של כל מהנדס באשר הוא.

בהמשך לומדים את מקצועות היסוד של הנדסה סביבתית, ובהם הנדסה כימית ואקולוגית, טיפול בפסולת ותהליכי מחזור, מקורות אנרגייה חלופיים, מכניקת הזרמים ועוד.

בשנתיים האחרונות ללימודיו, מתמקד המהנדס בתת-תחום מתוך כל המקצועות שלמד, מתמחה בו ומשתלב בשוק העבודה בתחום.

מהנדס סביבה – הלכה למעשה

מהנדס סביבה משתלב במרחב הציבורי, בחברות פרטיות או ממשלתיות על מנת להביא את הידע התיאורטי שצבר הלכה למעשה.

ישנם שני אספקטים לעשייה זו:

  • בפועל – מהנדס סביבה מייעץ לגבי שיטות בנייה אקולוגיות, ידידותיות לסביבה וחסכניות באנרגיה.
    הוא מפקח על בניית ריאות ירוקות במרחב האורגני, נותן אישורים לבניית תחנות חשמל סולארי, מוודא כי עומדים בתקנים, מתכנן מבני מחזור פסולת, מעלה רעיונות לגבי בנייה ירוקה ובאופן כללי דואג כי מבנים ישתלבו במערכת האקולוגית ללא הפרעה ועם חיסכון אנרגטי משמעותי.
     
  • בתחום המחקר – מהנדס סביבה דואג למציאת אלטרנטיבות לחומרים מסוכנים לסביבה, בדיקת קולטי שמש חדשים, בדיקת אנרגיות חדשות, שכלול אנרגיות קיימות וחתירה בלתי פוסקת למציאת הנוסחא האקולוגית הנכונה שתשלב בין בנייה לבין איכות הסביבה.
     

מהנדס סביבה וחשמל סולארי

הנדסת הסביבה היא זו שדחפה למציאת אנרגיה פוטו-וולטאית, אשר מאפשרת חסכון בחשמל.

בתחום כל כך רחב כמו אנרגיה סולארית, תפקידם של מהנדסי סביבה הוא לתור אחר נוסחאות וחומרים אשר ישכללו את הטכנולוגיה עוד ועוד.

גם תכנון המתקנים עצמם הם מנת חלקם של מהנדסי סביבה. הצבת קולטים סולאריים, תכנון המבנה עצמו והפיקוח על הפרויקט הם אלמנטים חשובים ביצירת איכות סביבה טובה יותר.

מבט אל העתיד

תחום הנדסת הסביבה הוא מהתחומים "החמים" שיש בעולם האקדמאי והמעשי. מדובר בנושא המתעדכן מדי יום ומפתיע כל פעם מחדש.

לצערנו, הדחיפות של נושא איכות הסביבה הגיעה לנקודת האל חזור. זה עכשיו או לעולם לא. לא מספיק הרצון והנכונות, אנו זקוקים למדענים ומהנדסים.

כעת כבר ברור לכולם כי תחום ההנדסה הולך לכיוון איכות הסביבה ומקורות אנרגיה חלופית.

מהנדס בניין הוא אדם המחזיק בידיו כוח רב ואחריות לא פשוטה, וזה לכשעצמו מעורר הערצה.

מתעניינ/ת באיכות הסביבה? אולי יעניין אותך לקרוא על ארגון מגמה ירוקה