electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- הקמת מערכת סולארית
- כיצד להתקין מערכת?
- חשמל סולארית לבית
- מערכות סולאריות לארגונים
- יצור חשמל סולארי
- חשמל סולרי לישובים גדולים
- ממיר מתח


גג סולארי

התקנת מערכת סולארית על גג הבית

מערכת סולארית פוטו וולטאית היא מערכת המפיקה חשמל מקרני השמש. החשמל המיוצר מהמערכת נוצר מהתגובה שמתרחשת בתאים הפוטו וולטאיים, כאשר פוגעות בהם קרני השמש. תאים פוטו וולטאיים אלו, עשויים שכבות של חומר מוליך למחצה ולרוב עשויים סיליקון. מקבץ של תאים פוטו וולטאיים (תאי שמש) מאוחסן בתוך מתקן מיוחד המכונה מודול סולארי.

מודול סולארי מכיל בתוכו כחמישים תאים פוטו וולטאיים ומסוגל לשמש כחלק ממערך של מודולים על מנת לספק חשמל סולארי. מערך מודולים סולאריים הנפרש על פני עשרה מטרים רבועים, משמש בכדי להפיק חשמל בסדר גודל של קילוואט פיק אחד - כמות המספיקה בכדי לנהל משק בית ממוצע אחד.

את מערך המודולים הסולאריים נהוג להתקין על גגות הבתים, בין אם בבתים משותפים, בניינים, גגות מפעלים, או בבתים צמודי קרקע. גג אשר מותקן עליו מערך של קולטים סולאריים פוטו וולטאיים - מכונה גג סולארי.

גג סולארי במגזר הפרטי

בעלים של בתים צמודי קרקע, הם למעשה הלקוחות עם הפוטנציאל העיקרי בתחום הגגות הסולאריים. בעל בית צמוד קרקע הוא הבעלים החוקי של גג הבית. התקנת מערכת של קולטים סולאריים על הגג תהפוך אותו לגג סולארי, אשר ישמש להפקת חשמל לצרכי תפקוד משק הבית.

על פי חוק החשמל החדש, מערכת זו תוכל לייצר גם חשמל מעבר לתפוקה הנדרשת ולמכור אותו דרך רשת החשמל הארצית אל חברת החשמל, בתעריף המעודד על ידי החוק של למעלה משני שקלים לקוט"ש. פעולה כזו מייצרת לבעל הגלל הסולארי רווח כספי נקי.

בנייני דירות או בתים משותפים המעוניינים להתקין על הגג מערך של קולטים סולאריים ולהפוך אותו לגג סולארי, יוכלו לבצע זאת בהסכמת כל הדיירים ולעיתים אף בחלוקת ההשקעה ביניהם. ביצוע התקנה של מערכת חשמל סולארית על גבי בנייני דירות או על גבי בתים משותפים, תשמש את הדיירים על מנת לספק חשמל לתצרוכת הפרטית, או כהשקעה עסקית נטו בכדי לייצר חשמל למכירה.

יש לציין כי ככל שהמיקום הגיאוגרפי של המבנה עליו יותקן מערך הקולטים נמצא בדרום המדינה, כך תפיק המערכת חשמל רב יותר. ניתן לפצות על מיקומו הגיאוגרפי של המבנה על ידי התקנת מערך קולטים גדול יותר.

גג סולארי עבור המגזר העסקי

ההשקעה בהתקנת מערך סולארי על גג בניין נחשבת כהשקעה ארוכת טווח, בטוחה וסולידית, אשר מבטיחה החזר תוך זמן סביר. בעלי עסקים, אשר בבעלותם מבנים צמודי קרקע ויש באפשרותם להתקין מערך של מודולים סולאריים בגג המבנה ולהופכו לגג סולארי - יוכלו לעשות זאת בכדי לקבל אספקת חשמל לצרכיהם, או אף כהשקעה עסקית.

למעשה, על כל מבנה חד קומתי, בנין משרדים או מבנה תעשייתי אחר - ניתן להתקין מערך של קולטים סולאריים פוטו ואלטאיים ולהפוך את גג המבנה לגג סולארי המחובר אל מערכת סולארית לייצור חשמל.

השימוש בחשמל אשר מייצרת המערכת, הוא לאספקת חשמל לתצרוכת עצמית של בית העסק, או על מנת למוכרו לחברת החשמל. זאת היות והמערכת הסולארית מחוברת אל רשת החשמל הארצית ועל כן מסוגלת לייצר חשמל למכירה, ככל תחנת כוח אחרת של חברת החשמל.

גג סולארי - אנרגיה נקייה והשקעה משתלמת

הנכונות הפיננסית שבהשקעה בגג סולארי היא ברורה ופשוטה. ההשקעה היא חד פעמית ותחזוקת המערכת הסולארית היא אפסית. נוסף לכך, אנו מתנתקים משרותיה של חברת החשמל כמעט לחלוטין ובמקרים רבים אף מקבלים כסף חזרה עבור חשמל אותו אנו מייצרים דרך רשת החשמל הארצית.

אך התמורה העקיפה היא תמורה גדולה אף יותר והיא למעשה המטרה העומדת בימים אלו בפני האנושות כולה - הפחתת זיהום האוויר. יותר ויותר בתי אב ובתי עסקים בארץ ובעולם כולו, נרתמים למאבק הגלובלי בזיהום האוויר. גג סולארי לכל בית הוא חזון – לעתיד טוב יותר ובריא יותר לעולם ולילדינו.

צריכת החשמל הביתית מהווה חלק מרכזי בצריכת החשמל הכלל ארצית וכל בית אשר הופך את הגג לגג סולארי, משתתף במאבק ותורם לעשייה למען איכות חיים טובה יותר לנו ולילדנו. גזי החממה הנפלטים בייצור החשמל על ידי הדלקים הקונבנציונאליים, מגדילים את השפעות התחממות כדור הארץ ואם לא נתגייס כולנו למשימה - ילדינו עשויים להיות עדים לאסונות סביבתיים או אקלימיים אשר נגרמו כתוצאה מכך.

קיראו בהחרבה על: הסבה לגז