electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- הסבה לגז


ביו דלקים

מה זה ביו דלק?

ביו דלק הוא סוג אנרגיה המופקת מחומרים אורגנים שונים ומשמשת לצורך הפקת דלק אלכוהולי וביו-דיזל. שלא כמו האנרגיה המופקת מקרינת השמש, מתנועת המים או מהחום האצור בבטן האדמה, האנרגיה המופקת מחומרים אורגניים שונים ומפסולת איננה אנרגיה מתחדשת.

עם זאת, הביו דלק הוא מקור יעיל ביותר להפקת אנרגיה ללא תופעות הלוואי הקיימות בשימוש במקורות אנרגיה מתכלה אחרים. השימוש בביו-דלק, שלא כמו השימוש בדלק פוסילי, כדוגמת פחם, נפט וגז טבעי, איננו כרוך כמעט בפליטת גזי חממה ובפגיעה בלתי הפיכה בסביבה. בנוסף לכך, המקורות להפקת ביו-דלק הם רבים יותר ממקורות האנרגיה המסורתיים הנמצאים בסכנת התכלות.

אנרגיית הביו-דלק, שלא כמו ששמה מעיד עליה, איננה מכילה בתוכה כל מרכיב של נפט. אנרגיה זו היא, למעשה, דלק אלטרנטיבי הפועל ממש בדומה לדלק או לדיזל המוכרים לכולנו, אך מופק מחומרים אורגניים שונים, כדוגמת פולי סויה, עצי דקל, ללפתית, זרעי קנולה, מוצרי חקלאות אחרים ואפילו פסולת והפרשות בעלי חיים.
 
השימוש בביו דלק ברחבי העולם

השימוש בביו דלק כמקור אנרגיה אלטרנטיבי נפוץ ביותר בכל רחבי העולם. רק במדינות אירופה מדי שנה נמכרים יותר מ-1.9 מיליארדים של ליטרים של ביו-דלק. מרבית הביו-דלק המיוצר במדינות אירופה מקורו בשמן קנולה.

בארצות הברית מיוצר הביו-דלק בעיקר מפולי סויה בכמות העולה על 56.8 מיליון ליטרים מדי שנה. בנוסף לכך, גדל השימוש בביו-דלק בשלוש השנים האחרונות ביותר מפי שבעה בארצות הברית. העלייה בביקוש לביו-דלק במדינות ארצות הברית הובילה לירידה משמעותית במחירי הדלק.

גם בברזיל התרחב מאוד השימוש בתחלפי הדלק הביולוגים ובביו-דלק. בברזיל מופק הביו-דלק מדקלים, מבוטנים, מפולי סויה ומצמחים אחרים, הן למטרות שיווק והן למטרות מחקר. בעיר ריו דה ז'נרו נעשה שימוש כחלק מפרויקט מחקרי בשש משאיות איסוף אשפה המונעות באמצעות מנועים הצורכים ביו-דלק, המכיל שילוב של שמן סויה ושמן ירקות המגיע הישר מסניפי מקדונלדס.
 
ביו דלק בישראל

במדינת ישראל עדיין לא הוחל בפרויקטים גדולים להפקת ביו-דלק לשימוש עצמי או ליצוא. עם זאת, הפקת דלק באופן עצמי במדינה באמצעות גידולים שונים המתאימים לתנאיי הסביבה ולאקלים בארץ, יכולה לסייע רבות לכלכלת המדינה. ייצור ביו-דלק בישראל יכול לשמש, הן כמקור ייצוא נהדר והן לספק לציבור בישראל דלק כחול לבן זול יותר.

חסרונות השימוש בביו דלק

חשוב להדגיש, כי לא כל מקורות הדלק האלטרנטיביים והמתחדשים (ובייחוד הביו דלק) תורמים בהכרח לשמירה על הסביבה ומונעים לחלוטין פליטה של גזי חממה.

בעת גידול צמחים שונים בשטחים חקלאיים גדולים לצורך הפקת ביו דלק, צורכים הגידולים פחמן דו-חמצני ולמעשה יוצרים מעגל סגור, בו גזי החממה המזיקים הנפלטים מהמכוניות אינם מצטברים באטמוספרה. יחד עם זאת, תהליך ההפקה של ביו דלק כרוך בלא מעט קשיים ואפילו פגיעה בסביבה. 

לדוגמה, כדי להפיק ביו-דלק יש להסב שטחים חקלאיים נרחבים מאוד ששימשו בעבר לגידול מזון לצורך גידול שמטרתו הפקת דלק. תהליך זה גורם לעלייה משמעותית במחירי המזון בעולם.