electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- אנרגית מים
- ייצור חשמל סולארי
- אנרגיה סולארית בארץ
- אנרגית גאות ושפל
- הקמת מערכת סולארית
- כיצד לחסוך בחשמל?
- ביו דלק


חשמל סולארי מהרוח

"רק בגלל הרוח"

כיום, העולם הולך ומתקדם לעבר מקורות אנרגיה חלופיים. המשמעות שבמושג "אנרגיה חלופית" היא בהפקת אנרגיה ממקורות אשר אינם מגיעים מדלקי המאובנים. דלקים אלו, נפוצים כיום לשימוש להפקת חשמל, ומדובר בעיקר על הנפט המזוקק (סולר ומזוט) הפחם הכרוי, והגז הטבעי.

הצורך במציאת מקורות של אנרגיה חלופית מגיע משתי סיבות עיקריות:

1. העובדה כי אוצרות טבע אלו עשויים להיגמר ביום מהימים.
2. מקורות אנרגיה אלו, הם אחת מהסיבות העיקריות לזיהום האוויר ולפליטת גזי החממה אשר הובילו אל התחממותו של כדור הארץ.

אחת מהדרכים הנפוצות בעולם להפקת אנרגיה חלופית לייצור חשמל עבור ערים שלמות, היא הקמתן של תחנות כוח המבוססות על טורבינות רוח.

טורבינות רוח אלו, הם למעשה מדחף המורכב על גבי עמוד, בדומה לתחנת הרוח ההיסטורית - אשר שימשה בעבר לטחינת קמח, באמצעות חשמל שהפיקה מאנרגיית הרוח.

יתרונות בייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח


בראש ובראשונה כאמור, עומד נושא זיהום האוויר על הפרק. ייצור חשמל על ידי טורבינות הרוח, מהווה מקור אנרגיה חלופי ולא מזהם, אשר אינו מתכלה ולא פוגע באיכות הסביבה. מעבר לזאת, אחד מהשיקולים המשפיעים ביותר על ההחלטה שבהקמת שדה טורבינות רוח הוא רווח כספי.

העלות של ייצור חשמל על ידי טורבינות הרוח טמון בהקמתן בלבד, כאשר עלויותיהן של הטורבינות בטלות לחלוטין מול תפוקתן. הפקת החשמל על ידי שימוש בטורבינות הוא פשוט וכמעט נטול תקלות. בנוסף, הטורבינות כמעט ואינן מצריכות טיפול או תחזוקה כל שהיא.

שיקולים כלכליים בהקמת מערך טורבינות רוח ליצירת חשמל

הפקת חשמל על ידי שימוש בטורבינות רוח היא כנראה הדרך הזולה ביותר. עלויות ההקמה הן נמוכות במיוחד, והרוח, כמובן, היא מקור אנרגיה חלופי בלתי נדלה. עם זאת, ישנן מספר גורמים עיקריים עליהם יש לתת את הדעת בעת או לפני הקמת מערך טורבינות ליצירת חשמל:

1. מהירות הרוח בשטח המוקצה - יש לבחון את מהירות הרוח הממוצעת באזור בו יותקן מערך הטורבינות, כאשר ככל שהרוח באתר חזקה יותר ותדירה יותר, כך יפיק מערך הטורבינות כמות גדולה יותר של חשמל.

2. מאפייני הטורבינות מהווים מרכיב אינטגרלי בכמות החשמל וביעילותו של מערך הטורבינות, כאשר המשתנים העיקריים הם גודלם של להבי הטורבינה והדגם שלה. ככל שלהבי הטורבינה יהיו גדולים יותר - כך הטורבינה תוכל להפיק יותר חשמל. דגמי הטורבינות העכשווים מבוססים על טכנולוגיות חדישות יותר, המאפשרות ייצור גדול יותר של חשמל.

3. גודלו של מערך הטורבינות (חוות רוח) ומספר הטורבינות אותן ניתן יהיה להציב בשטח המוקצה למערך. אמנם עלויות ההתקנה של מערך טורבינות, גבוהות יותר מאשר הקמה של תחנת כוח מבוססת דלקי מאובנים - אך תפוקתה גדולה יותר משל זו, בנוסף ליתרונות אותן מנינו.

חסרונות אפשריים בשימוש באנרגיית רוח לייצור חשמל

על אף היותה אנרגיה חלופית ממקור בלתי נדלה, בטוחה לסביבה, וזולה יחסית לשאר מקורות האנרגיה ליצירת חשמל - עדיין ישנם מספר בעיות אותן ניתן למנות בעת שימוש ברוח ליצירת חשמל סולארי.

רעש:
אחת הבעיות העיקריות ביצירת חשמל תוך ניצול אנרגיית הרוח היא ברעש הנוצר מהמדחפים ותנועת הלהבים. עובדה זו מאלצת להקים את חוות הרוח במקום מרוחק מיישובים מאוכלסים, ונדרשת הקמת תשתית יקרה בכדי לחברה אל רשת החשמל הארצית.

פגיעה אמפירית במיקרו אקלים: פגיעה זו לא הוכחה ולא ניתן אמנם לקבוע את השלכותיה באופן ישיר, אך השינויים במיקרו אקלים הנגרמים על ידי הוצאת האנרגיה מהרוח - עלולים לגרום לאי אלו נזקים אקולוגיים ולפגיעה במסלול הטבעי של התרחשות האירועים.

ניצול שטחים ופגיעה בנוף: ככל שכמות החשמל אשר תדרש ממערך הטורבינות תגדל - כך יהיה השטח המוקצה עבור חוות הרוח גדול יותר.

פגיעה בעופות: סיבוב הטורבינות נמצא כפוגע בציפורים, אשר לא מבחינות בכנפי הטורבינה. יחד עם זאת, חשוב דלעת כי בדגמים החדשים האטו את תנועת הטורבינות והגדילו את הלהבים, כך שיהיו ברורים לציפורים ותימנע פגיעתם.

שימוש באנרגיית רוח בעולם ובארץ

אחוז השימוש בחשמל המופק מאנרגיית רוח בעולם, עומד על כאחוז אחד מסך תפוקת החשמל העולמית הכללית. יבשת אירופה, היא כנראה המובילה מבין יבשות העולם בניצול אנרגיית הרוח. מדינת ישראל מייצרת אף היא חשמל על ידי אנרגיית הרוח, עם שתי חוות רוח הממוקמות באזור רמת הגולן ובגלבוע.