electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- יצור חשמל נקי
- אנרגיה סולארית בארץ
- אנרגית רוח
- אנרגית חום
- אנרגיה תרמו סולרית
- אנרגית גאות ושפל
- ביו דלקים


אנרגית מים

מהי אנרגית מים?

אנרגית מים או אנרגיה הידרואלקטרית היא אנרגיה חשמלית המופקת מתנועתם של המים. המים הם, למעשה, סוג האנרגיה המתחדשת הנפוץ ביותר על פני כדור הארץ, והיא נוצרת באמצעות ניצול תנועת המפלים, הנהרות, גלי הים, הנחלים ואפילו תנודות הגאות והשפל באוקיינוסים השונים.

את אנרגית המים ניתן להסב בקלות יחסית לאנרגיה חשמלית באמצעות ניצול הזרימה החזקה לסיבוב גלגל או טורבינה גדולה. תחנת הכוח הידרואלקטרית היא המקום בו לרוב הופכת האנרגיה המעגלית והמכאנית לאנרגיה חשמלית.

בנוסף לשימוש בתנועת המים לייצור חשמל במקום זרימתם הטבעית, ניתן היום לאגור אותם באגמים שונים, טבעיים או מלאכותיים, ולהשתמש בהם לייצור חשמל בעת הצורך.

שימוש באנרגיית מים ברחבי העולם


סין היא היום המדינה בה נעשה השימוש הרב ביותר באנרגיה הידרואלקטרית. בסין הוקמו מעל הנהרות הגדולים סכרי ענק רבים, המשמשים לניצול אנרגיית המים לייצור חשמל. עם זאת, לפי טענותיהם של ארגוני סביבה שונים, סכרי הענק בסין מהווים גם מפגע סביבתי וגורמים לשינויים במאזן האקולוגי בה.

בנוסף לסין ישנן מדינות רבות אחרות בהן נעשה שימוש בטכנולוגיה ההידראולית כדי להפיק אנרגיה חשמלית. ארצות הברית, קנדה, ברזיל ורוסיה הן אחדות מהן.

בארצות הברית כבר בשנת 2000 כ-7% מאספקת החשמל של המדינה הופקו מאנרגית מים ומתחנות כוח הידרואלקטריות. בשנת 2005 עמד סך ייצור החשמל העולמי באמצעות אנרגית מים על כ-715,000 מגה ואט, שהם 63% מאנרגית החשמל המופקת באמצעות אנרגיה חלופית ו-19% מהתצרוכת העולמית של חשמל.

בשנים האחרונות חלה אף עלייה הדרגתית בייצור החשמל מאנרגיית מים. בין הנהרות המרכזיים המשמשים לייצור אנרגיה חשמלית ניתן למנות את נהר הקולורדו, הניאגרה, קולומביה, הנילוס, הפרת, הפרנה ואפילו הירמוך והירדן, ששימשו גם הם לייצור חשמל תקופה קצרה.

שימוש באנרגיית מים במדינת ישראל


במדינת ישראל, לצערנו, לא קיימים נהרות גדולים או מפלים המאפשרים ניצול של אנרגיה הידרואלקטרית. עם זאת, בשנת 1932 יזם והקים פנחס רונטנבר תחנת כוח הידראולית בנהריים. תחנת הכוח פעלה, ייצרה וסיפקה חשמל  לערי הצפון עד שהאזור נכבש במהלך מלחמת העצמאות בשנת 1948.

בנוסף לכך, עוד לפני קום המדינה הועלה הרעיון של יצירת תעלת מים מלאכותית על ידי חוזה המדינה, תאודור הרצל. רעיון דומה הקרוי "תעלת הימים" קיים גם היום.

לפי התוכנית, תעלת הימים תזרים מים מהים התיכון או מים סוף - אל ים המלח ובאמצעותם ניתן יהיה גם לייצר אנרגיה חשמלית. זאת מכיוון שבין ים המלח ובין הים התיכון וים סוף קיימים פערי גבוה גדולים. עם זאת, בדיקות שנעשו בנושא הובילו למסקנה כי התוכנית איננה כדאית מבחינה כלכלית והיא עדיין לא יצאה אל הפועל.

למרות התועלת הרבה שבהפקת אנרגיה חשמלית מתנועת המים ולמרות שפעילותן של תחנות כוח הידרואלקטריות איננה מזהמת את הסביבה, חשוב לציין, כי  בנייתן והפעלתן של התחנות כרוכות לעיתים בביצוע שינויים משמעותיים בנוף ובאופן זרימת המים בנהרות, בנחלים ואפילו בים.

פעילות זו עלולה לפגוע באופן בלתי הפיך במערכות האקולוגיות בסביבה, ולכן עלייה להיעשות לאחר תכנון קפדני ומתוך ניסיון לצמצם כמה שיותר את הפגיעה בטבע שמסביב.