electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- איך מייצרים חשמל סולארי?
- ילדים עוזרים בחסכון בחשמל
- מה אתם עושים למען הכדור?
- חוק החשמל החדש
- בנייה ירוקה עבור נזקקים
- חשמל סולארי.... גם בצל!
- מערכת חשמל משולבת


האם כנסת ישראל עוברת לחשמל סולארי?

אחד הנושאים החשובים שעומדים על הפרק בנושא של איכות הסביבה הוא המעבר למקורות אנרגיה חלופיים.

כיום נעשה שימוש במקורות אנרגיה שונים ביניהם חשמל, נפט וכדומה אשר גורמים נזקים שונים לסביבה ולכדור הארץ. פרט לכך מדובר במקורות אנרגיה מתכלים אשר צפויים לאזול ממאגר המשאבים הטבעיים של כדור הארץ.

בשנים האחרונות מתרחש מאמץ לגילוי מקורות של אנרגיה חלופית ומעבר הדרגתי לשימוש בהם, כאשר אחד מסוגי האנרגיה מדוברים היא אנרגיה סולארית.

מהי אנרגיה סולארית?

מקורה של אנרגיה סולארית הוא בשמש ובגלי הקרינה שלה. בעוד שרובנו שמענו על ההשלכות הבריאותיות השליליות שעשויות להיות לקרינת השמש, בתחום של אנרגיה חלופית קרינה זו מהווה יתרון שיש לנצל.

כיום נמצאים בשימוש מספר סוגים של מתקנים סולאריים שקולטים את הקרינה האלקטרומגנטית של השמש וממירים אותה לחשמל או אנרגיה תרמו-סולארית מסוג אחר.

השימוש במקור אנרגיה זה יכול להוות תחליף לצריכת חשמל שמיוצר על ידי תחנות כוח אשר עושות שימוש בפחם באופן שפוגע בסביבה.

האנרגיה הסולארית המומרת היא בעלת שימושים רבים ביניהם חימום ביתי, בישול באמצעות "תנור שמש" ואף דודי שמש.

אנרגיה סולארית ושימושיה האפשריים

למרות השימושים הרבים שניתן להפיק מקליטת אנרגיה סולארית, בישראל מדובר עדיין בתחום בהתפתחות. כיום עיקר השימוש באנרגיה ומתקנים סולאריים נעשה בתחום של דודי שמש.

בישראל כמעט ולא קיימות תחנות סולאריות למרות המחקר וניסיונות הפיתוח הרבים שנעשים בתחום זה. ישנם מקומות בהם מותקנים קולטי שמש ונעשה בהם שימוש, אך עדיין מדובר בשימוש נסיוני לא מלא.

בעבר נרקמו תוכניות שונות בדבר הקמת חוות סולאריות באזור הדרום. אחת הדוגמאות לכך היא בשנת 2004 בהכרזה של שר התשתיות דאז אביגדור ליברמן כי תוקם תחנת כוח סולארית באזור דימונה.

פרוייקט זה לא הוצא מן הכוח אל הפועל ואכן קיים כיום צורך בעידוד מאסיבי בכל הקשור להקמת מערכות חשמל סולאריות לארגונים ומוסדות וכן לאנשים פרטיים.

אנרגיה סולארית בכנסת

נראה כי אחת הבעיות העומדות בפני פריצת דרך בתחום של חשמל סולארי הוא חוסר מודעות מספקת בציבור. ייתכן כי הגברה של המודעות על ידי פעלתנות בשיח הציבורי או מתן דוגמא על ידי גופים ציבוריים תסייע בנושא זה.

נשאלת השאלה מי עשוי לתת דוגמא ראשונה במעלה למעבר לאנרגיה סולארית. אחת הדרכים להגברת המודעות בדבר חשיבות המעבר לאנרגיה סולארית יכולה להינתן על ידי כנסת ישראל.

לפני מספר חודשים נודע כי בכנסת שוקלים להקים גג סולארי במשכן הכנסת, כלומר לרשת את הגג עם פאנלים סולאריים הקולטים אור שמש.

אם תוכנית זו אכן תתממש, לא יהיה זה יותר מצב היפותטי שבו מותקנים על גג כנסת ישראל קולטי שמש שיכולים להפנות את תשומת הלב הציבורית לנושא של מעבר לאנרגיה סולארית.

במקרה זה תשמש הכנסת דוגמא מצויינת ליתרונות ולחשיבות של מהעבר לסוגי חלופיים של מקורות אנרגיה. בידי נבחרי הציבור ומוסד הכנסת בהחלט מצוי הכוח להעלות את נושא המעבר אל אנרגיה סולארית לראש סדר היום הציבורי.

ההצעה שהעלתה לדיון בכנסת נסובה סביב התקנת מערכת סולארית בעלות של 20 מיליון שקלים. ההשקעה אמורה להחזיר את עצמה לאחר ארבע שנות ייצור של חשמל סולארי וההכנסות ממכירתו.

כמובן שסביב נושא זה ישנם עניינים חוקיים ובירוקרטיים שיש לברר.

מוזר לכם לחשוב על חשמל סולארי בכנסת? ומה עם
חשמל סולארי בחלל?