electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- יצור חשמל סולארי
- אנרגיה חלופית
- מכשירי חשמל ירוקים


אנרגיה מתחדשת

מהי אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע שונים ובחומרים שאינם מתכלים. מקורות האנרגיה המתחדשים שונים לחלוטין ממקורות האנרגיה המקובלים, כדוגמת: נפט, פחם, דלק מאובנים, אנרגיה גרעינית או כל מקור אנרגיה אחר, והשימוש בהם איננו כרוך בירידה משמעותית של כמות האנרגיה הזמינה המופקת מהם.

בישראל מושקעים מידי שנה מיליוני שקלים במחקרים שונים העוסקים בשימוש באנרגיה מתחדשת אך למרות ההצלחה בתחום, עדיין רק אחוז זעיר מצריכת האנרגיה במדינה מקורו באנרגיה מתחדשת.

אמנם, מקור האנרגיה הנפוץ ביותר ברחבי העולם הוא עדיין דלק, אך לצד הידלדלותם של מאגרי הדלק, השימוש בו אף מסב נזקים חמורים לאקולוגיה: זיהום אוויר, ערפיח וגשם חומצי. בנוסף לכך, "תורם" השימוש בדלק להתחממות כדור הארץ ולתופעות אקולוגיות אחרות הקשורות בה.

דוגמאות לנזקים הסביבתיים שגורם השימוש בדלק ניתן לראות בשינויי אקלים קיצוניים, המסה של קרחונים בקטבים, עליית מפלס האוקיינוסים, מדבור ותופעות נוספות. מסיבה זו, החלו בשנים האחרונות להגביר את השימוש במקורות שונים של אנרגיה מתחדשת.

אנרגית רוח

באמצעות אנרגיית רוח ניתן להפעיל מדחפים שונים ההופכים אותה לאנרגיה חשמלית. בעבר נהוג היה להשתמש בטחנות רוח במטרה לטחון את גרעיני החיטה לקמח או כדי לשאוב מים מאזורים שהוצפו. היום באמצעות טורבינת רוח ממוצעת ניתן לספק חשמל ליותר מ-2,000 משקי בית. דנמרק הייתה הראשונה שהקימה טורבינות רוח ולאחריה התפשט השימוש בהן בעיקר למדינות סקנדינביה השונות.

אנרגית מים

גם זרימת המים היא מקור אנרגיה בלתי נדלה. את זרימת הנהרות, את מפלי מים ואפילו את מימי הים ניתן לנצל בכדי לייצר חשמל. זרימתם החזקה של המים יכולה להניע מדחפים ולהמיר את האנרגיה הקינטית האצורה בהם לאנרגיה חשמלית. היום שוקדים גם בישראל על תוכניות שונות לניצול כוחם של המים כדי להפיק מהם חשמל. בעבר, בשנות ה-40 הקים פנחס רוטנברג את תחנת הכוח בנהריים שייצרה חשמל באמצעות אנרגית מים וסיפקה אותו לערי הצפון.

אנרגיה גיאותרמית

אנרגיה גיאותרמית נוצרת כתוצאה מהחום הטבעי האצור במעמקי כדור הארץ. לעיתים החום הנוצר עולה מעל פני השטח בעיקר באזורים עם פעילות וולקנית או באזורי גייזרים. במרבית תחנות הכוח המייצרות חשמל ממקורות גיאותרמיים נעשים קידוחים בעומק האדמה והקיטור הנחשף משמש ליצירת חשמל. באיסלנד כמחצית מהשימושים השונים באנרגיה מקורם גיאותרמי.

ביו - דלק

ביו דלק הוא אנרגיה המופקת מניצול של חומרים אורגנים שונים הנוצרים במהלך גידולם של צמחים ותהליכי ריקבון של פסולת. החומרים האורגנים מנוצלים לצורך הפקת ביודיזל ודלק אלכוהולי מגידולים חקלאיים, הפקת גז מתאן ויצירה של קיטור על ידי שריפה של פסולת.

אנרגיה סולארית

אנרגיה סולרית נוצרת באמצעות קרינה ישירה מהשמש. אנרגית השמש זמינה בכמויות גדולות ביותר, אך קיים עדיין קושי טכנולוגי בניצולה. בישראל נעשה שימוש באנרגית השמש לחימום המים באמצעות דודי שמש ולשימושים נוספים, כדוגמת תא פוטו וולטארי להפקת חשמל.

אנרגיית גאות ושפל

גם את זרמי הגאות והשפל באוקיינוס ניתן לנצל לצורך הפקת אנרגיה. הפקת אנרגיה מזרמי מימי האוקיינוס עלולה לפגוע באתרים שונים בעלי ערך אקולוגי רב, אך ההתפתחות הטכנולוגית ומחקרים שונים בנושא עשויים להוביל לניצול יעיל של תנודות הגאות והשפל לצורך יצירת אנרגיה גם ללא פגיעה בסביבת החיים הימית.