electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- ייצור חשמל סולארי
- אנרגיה חלופית
- ביו דלקים
- יצור חשמל סולרי מהרוח
- אנרגית מים הידרואלקטרית
- אנרגית גאות ושפל
- יתרונות באנרגיה סולארית


אנרגיה גיאותרמית

מהי אנרגיה גיאותרמית?

אנרגיה גיאותרמית היא אנרגית חום הנוצרת במעמקי כדור הארץ. אנרגיה זו, ממש כמו אנרגיה סולארית ואנרגית המים, היא אנרגיה מתחדשת ושאיננה מתכלה. האזורים ברחבי העולם בהם האנרגיה הגיאותרמית היא רבה וזמינה ביותר הם בעיקר אזורים פעילים מבחינה טקטונית.

לעיתים החום הנוצר במעמקי האדמה עולה מעל פני השטח באזורים וולקניים. האזור הגיאותרמי הגדול ביותר בעולם נמצא בקליפורניה באזור הגייזרים צפונית לעיר סן פרנסיסקו. בשנת 1960 החל יצור החשמל בקליפורניה, והיום מופקים במקום אלפי מגה חשמל מדי שנה.

שימוש באנרגיה גיאותרמית ברחבי העולם

בנוסף לארצות הברית נעשה שימוש באנרגיה גיאותרמית במדינות רבות ברחבי העולם: מקסיקו, ניו זילנד, איסלנד, צרפת, איטליה, רוסיה, יפן, אתיופיה, קנדה ובמדינות רבות נוספות. במרבית המדינות נעשה שימוש בקיטור כדי לייצר חשמל אך ישנן גם מדינות המשתמשות באנרגיה כדי לספק מים חמים לשימושים שונים.

באיסלנד, לדוגמה, משמשת האנרגיה הגיאותרמית לייצור חשמל נקי וגם לחימום מים עד לטמפרטורה של 82 מעלות צלזיוס. המים החמים מוזרמים לעיר הבירה, ריקיאוויק, ומשמשים להסקה, לרחצה ולהפשרה של מדרכות לאחר היערמות השלג.

כיצד מופקת האנרגיה?


כדי להשתמש באנרגיה גיאותרמית יש לקדוח ברוב המקרים אל מאגר תת קרקעי, ולעיתים כתוצאה מהלחץ הנוצר מהחום זורמת האנרגיה הגיאותרמית גם ללא צורך בשאיבה. נוסף לכך, ישנם מקומות בהם האנרגיה הגיאותרמית יוצאת מהאדמה בצורת גייזרים ענקיים, כמו באזור קליפורניה.

החום הגיאותרמי הוא, למעשה, תערובת של מים ושל קיטור, ובמרבית תחנות הכוח לייצור החשמל ממקורות גיאותרמיים עושים שימוש בקיטור, כאשר את המים החמים מחזירים אל מעמקי האדמה.

לפי מחקרים ואומדנים שונים שנעשו, כ-60% מפני כדור הארץ, מתאימים לניצול יעיל של האנרגיה הגיאותרמית, ולדעת מומחים בתחום, שיטה זו עשויה להיות אחד התחליפים הנפוצים ביותר לשימוש הנהוג כיום בדלקים ובאנרגיה מתכלה.

קראו בהרחבה על: אנרגיית ביומסה

עם זאת, כדי לנצל כראוי את מקורות האנרגיה הגיאותרמית, יש עדיין להתגבר על קשיים טכניים והנדסיים שונים הכרוכים בהפקתה. בנוסף לכך, בשל החשש לפגיעה באקולוגיה ובאיכות הסביבה נוצר צורך אמיתי להימנע מתהליכים שונים של קירור מתמשך של המאגרים וירידת הלחץ בהם.

מסיבה זו, נהוג בשנים האחרונות להחזיר אל הקרקע את המים החמים וחומרים נוספים שנוצרים במהלך ייצור החשמל מהקיטור. החדרתם של המים חזרה אל הקרקע מתבצעת על ידי הפעלת לחץ באמצעות בארות הזרקה מיוחדות. מיקומן ועומקן של הבארות נקבעים לאחר תכנון מעמיק כדי למנוע קירור או פגיעה במאגר הגיאותרמי בו נעשה שימוש לצורך הפקת החשמל.

אנרגיה גיאותרמית במדינת ישראל

בארץ פועלת חברת "אורמת תעשיות" המנהלת, מפתחת ועושה שימוש בהפקת חשמל באמצעות תשתית של שדות גיאותרמיים באתרים שונים ברחבי העולם. בישראל עדיין לא נמצאו אתרים להפקת אנרגיה גיאותרמית לשימוש תעשייתי או ליצור חשמל. עם זאת, נעשה שימוש באנרגיה גיאותרמית לצורך טיפולים רפואיים שונים או למטרות תיירות כמו באתר "חמת גדר".