electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- תיקון לחוק החשמל החדש
- OLPC - מחשבים בעולם השלישי
- מהי שעת כדור הארץ?
- אנרגיה סולארית בישראל
- חשמל סולארי - גם בצל!
- בית למען האנושות
- חשמל סולארי למושבים וקיבוצים


אדם טבע ודין - כלבי השמירה של הסביבה

עמותת אדם טבע ודיןעמותת אדם טבע ודין הוקמה בשנת 1990 על ידי משפטנים, מהנדסי סביבה, מדענים וסתם אנשים מהיישוב ושמה לה למטרה להגביר את המודעות לגבי איכות הסביבה בישראל.

העמותה נאבקת בגורמים מזהמים על ידי הגשת עתירות לבית משפט, הרצאות ומחקרים ומציאת פתרונות חלופיים וירוקים יותר כמו בנייה ירוקה, חשמל ירוק וכן הלאה.

העמותה נחשבת לאחת הגדולות והחזקות בישראל ונכון לכתיבת שורות אלה היא מונה כ- 4000 חברים.

אדם טבע ודין רשומה כעמותה ללא מטרות רווח והיא ממומנת על ידי תרומות בלבד.

פעילות מגוונת

עמותת אדם וטבע ודין היא עמותה אקטביסטית שחבריה יושבים בתפקידי מפתח ומשפיעים על החלטות הנוגעות לאיכות הסביבה.

מדי שנה מפרסמת העמותה את "דוח העוני" הסביבתי הכולל סקירת מצב איכות הסביבה בישראל, מפגעים בחסות החוק, המלצות ופתרונות.

אנשי העמותה מספקים מחקרים למחוקקים ומופיעים בבתי משפט לעתים קרובות. ברמה האישית מפעילה העמותת קו "ירוק" שבו ניתן לדווח על מפגעים סביבתיים בקרבת מגוריכם.

אדם טבע ודין נותנת ייעוץ חינם לקבוצות אשר רוצות להילחם במפעלים וחברות המזהמות את סביבת חייהם.

העמותה מקיימת כנסים והרצאות בכל הארץ על מנת להביא את נושא איכות הסביבה אל סדר היום הציבורי.

למעשה, המודעות לאיכות הסביבה בשנים האחרונות בישראל נזקפת רבות לזכותה של העמותה הפעילה ולזכות ארגונים ירוקים דומים, כמו המשרד להגנת הסביבה וארגון מגמה ירוקה.

הישגים של העמותה

מעבר להגברת המודעות שהיא ההצלחה הגדולה ביותר של העמותה, נרשמו לזכותה גם כמה הצלחות קונקרטיות יותר:

  • מניעת תוספת שטחי מסחר ובנייני משרדים בתחנת הדלק יקום.
  • עתירה מוצלחת נגד הכנסת מפעל לייצור מתכות לאיזור התעשייה ציפורית המוגדר כאזור לתעשייה נקייה בלבד.
  • ההחלטה לא להקים קריית הדרכה לחיילם ברמת חובב עקב חשש לזיהום.
  • הקפאת הקמת כפר הנופש בפלמחים.
  • העמותה מנהיגה את המאבק נגד הקמת כוח פחמית באשקלון. מאבק הנמשך שנים וככל שהזמן עובר עוד ועוד מאנשי הדרום מתגייסים אליו.
     

כלב השמירה של הסביבה

אנשי העמותה מציינים כי היו מעדיפים להתרכז במקצוע שלהם ולא להתעסק בברור מאליו, אולם כפי שמראים הדו"וחות השנתיים שוב ושוב, זיהום האוויר והסביבה נעשה בחסות החוק.

העמותה מבקרת בחריפות את התנהלות הממשלות בכל מה שקשור להיתרי בנייה, מעודדת בנייה ירוקה ומבקשת למנוע הזרמת שפכים לים.

הדוחות מצביעים בבירור על אינטרס כלכלי המעפיל על האינטרס הציבורי לאוויר נקי ולמים לא מזוהמים.

בראש העמותה עומד עו"ד עמית ברכה, שהחליף את ציפי איסר איציק שהייתה מנכ"ל העמותה במשך עשר שנים.

אדם וטבע ודין מצויידת באתר אינטרנט מרשים בו מפורטות כל פעיליות העמותה, פרסום הדוחות השנתיים, מחקרים ומאמרים בנוגע לאיכות הסביבה, יכולת לתרום דרך האתר ולהצטרף כחברים.

על אף הקשיים שמערימים השלטונות, עמותת אדם טבע ודין הפכה לכוח שלא ניתן להתעלם ממנו.

כיום, אין כמעט פרוייקט סביבתי שאינו קשור בצורה זו או אחרת עם העמותה וככל שיגדל כוחה, כך כולנו נהנה מסביבה ירוקה ונקייה יותר.

מתעניינים באיכות הסביבה? קראו על פוליטיקה ירוקה בישראל.