electric.org.il

מאמרים אחרונים

קישורים
- מכונית חשמלית
- אנרגית מים הידרואלקטרית
- אנרגיה סולארית בישראל
- חוק החשמל החדש
- יתרונות של אנרגיה סולרית
- להרוויח כסף מיצור חשמל
- אנרגיה מתחדשת


אלקטריק - חשמל סולארי ומקורות אנרגיה ירוקה

איכות הסביבה היא איכות חיים

המודעות בעולם לנושאים העוסקים בשמירה על הסביבה וחשיבות האקולוגיה, הולכת וגוברת עם הזמן. משברי האוזון והאקלים מצליחים לחלחל אל תודעת הציבור ובמקביל מתחילים מנהיגי העולם להבין, כי מדובר במציאות כלל עולמית חדשה אשר יש לתת עליה את הדעת.

המשברים האקולוגיים האלו נובעים, בין היתר, גם כתוצאה משריפה של דלקים מחצביים, המשמשים כיום כמקור האנרגיה העיקרי בעולם. החברה האנושית מנצלת את הדלקים האלו ביחס גבוה בהרבה מהקצב שבו הם מתחדשים, כך שמדובר על מקור אנרגיה מתכלה. ייצור החשמל, גורם גם הוא להשלכות חמורות ביותר על איכות הסביבה ומהווה את אחד הגורמים המזהמים ביותר.

על מנת לשנות את המדרון התלול בו צועדת האקולוגיה העולמית, נעשה מאמץ רב לפתח מקורות אנרגיה חדשים של אנרגיה חלופית וכמובן אנרגיה מתחדשת. כתוצאה מתהליכים אלו, אנרגיה סולארית הופכת להיות אחת מהטכנולוגיות העיקריות בכל הנוגע לייצור חשמל. הטכנולוגיה הסולארית למעשה מנצלת את אנרגיית השמש (שהיא אנרגיה בלתי מתכלה ובלתי מוגבלת)  ומייצרת בעזרתה חשמל נקי וירוק.

קיראו בהרחבה על: מהפכת איכות הסביבה

העתיד כבר כאן: אנרגיה סולארית וחשמל סולארי

האנרגיה הסולארית, ובעקבותיה - החשמל הסולארי הגיעו גם לישראל. השימוש בחשמל סולארי משתלם למדינה הן מבחינה ערכית והן מבחינה כלכלית, מאחר והוא חוסך לה כסף ומגוון את מקורות האנרגיה שלה.

על פי התחזיות הצפויות בעתיד, מחירי הדלק והחשמל ילכו ויעלו עם הזמן ויחד עם התדמית המזהמת של שניהם, הביקוש לאנרגיה סולארית רק יגבר ויצמח. ראשי המדינות מתחילים להבין את מה שצופן בתוכו המחר: ישנה חשיבות להנהגת מדיניות שבה מעודדים ומסבסדים שימוש בחשמל סולארי ובאנרגיה מתחדשת.

בעקבות המדיניות החדשה הזו, שמטרתה לעודד ייצור של אנרגיה סולארית, נוסחו תקנות חדשות בנושא. בישראל, תקנות אלו מורות לחברת החשמל לקנות חשמל סולארי מצרכן שהתקין מערכת סולארית בביתו או בעסק שלו, בתעריף מוצלח, הגבוה כמעט פי ארבע מן המחיר הרגיל. מהלך זה מהווה כלכלת סביבה חכמה והפיכת החשיבה הירוקה למשתלמת. באמצעותו, התווספה אטרקטיביות כלכלית לכל נושא החשמל הסולארי והפכה אותו לכדאי עבור צרכנים ויצרנים כאחד.

כתוצאה מכך, קמו בארץ חברות רבות בתחום והן שמו להם למטרה להחדיר אל השוק את המערכות הסולאריות, אשר תפקידן לייצר חשמל ירוק ונקי למגזר העסקי והפרטי גם יחד.

מבקרים פעם ראשונה באתר?

באתר אלקטריק, תוכלו לקרוא מאמרים שונים ומגוונים בנושאי אנרגיה ירוקה ומתחדשת ולקבל מידע רב אודות חשמל סולארי, מערכות (ביתיות ומסחריות) המייצרות אותו והרווח הכלכלי והערכי שניתן להפיק מהשימוש בו.

 גלישה נעימה!